Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen-Renkum

  Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen-Renkum

  Het finacieel ondersteunen van het Hospice Wageningen-Renkum, daarmee de mogelijkheid te bieden kwalitatieve goede zorg te geven aan mensen in de laatste fase van het leven. Met name ook financiƫle steun te geven voor die situaties en gasten wanneer blijkt dat eigen persoonleijke financiele draagkracht van de gast of zijn/haar verzekering onvoldoende dekking biedt voor de eigen bijdrage die van alle gasten gevraagd wordt. Daarmee is het hospice voor iedereen toegankelijk. In die gevallen waarbij financiƫle middelen ontbreken of onvoldoende zijn kan vanuit het gastenfonds een aanvulling komen. Dit voorkomt dat inkomsten derving in dergelijke situaties een te groot beslag zouden kunnen leggen op de begroting en reserves van de reguliere begroting van het Hospice Wageningen-Renkum.

  details
 • Stichting tot steun ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening te Rotterdam

  Stichting tot steun ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening te Rotterdam

  Gemeld zij hier, dat de stichting tot doel heeft steun te verlenen aan initiatieven op het gebied der maatschappelijke dienstverlening, die niet via de reguliere kanalen kunnen worden gefinancierden en zulks in de ruimste zin des woords. De stichting doet zulks sinds 1982, een verantwoording is op afroep beschikbaar via de voorzitter.

  details
 • Stichting Evangelische Hogeschool

  Stichting Evangelische Hogeschool

  De missie van de Evangelische Hogeschool is christenjongeren met een vwo-, havo- of mbo-niveau zo toerusten dat zij: vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk, op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.

  details
 • Stichting Volkssterrenwacht Mercurius
 • Stichting SIZOO

  Stichting SIZOO

  Het bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met primair een lichamelijke beperking.

  details
 • Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet