Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting tot steun ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening te Rotterdam

  Stichting tot steun ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening te Rotterdam

  Gemeld zij hier, dat de stichting tot doel heeft steun te verlenen aan initiatieven op het gebied der maatschappelijke dienstverlening, die niet via de reguliere kanalen kunnen worden gefinancierden en zulks in de ruimste zin des woords. De stichting doet zulks sinds 1982, een verantwoording is op afroep beschikbaar via de voorzitter.

  details
 • Stichting Evangelische Hogeschool

  Stichting Evangelische Hogeschool

  De missie van de Evangelische Hogeschool is christenjongeren met een vwo-, havo- of mbo-niveau zo toerusten dat zij: vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk, op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.

  details
 • Stichting Volkssterrenwacht Mercurius
 • Stichting SIZOO

  Stichting SIZOO

  Het bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met primair een lichamelijke beperking.

  details
 • Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet

  Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet

  International Campaign for Tibet onderzoekt de actuele situatie in Tibet, lobbyt beleidsmakers, voert actie, brengt actuele ontwikkelingen in Tibet onder de aandacht van media en publiek en steunt concrete projecten in en buiten Tibet.

  details
 • Stichting Colours4Children