Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Dove Foundation International

  Stichting Dove Foundation International

  Het verlenen van humanitaire hulp aan Pakistaanse kinderen, vrouwen, mannen in nood. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Heart for Arts

  Stichting Heart for Arts

  Het bevorderen van de kunst- en cultuurbeleving door middel van de uitoefening van vocale muziek en podiumkunsten in de meest brede zin van het woord; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  details
 • Gemeenschap van Christus Zwaagwesteinde

  Gemeenschap van Christus Zwaagwesteinde

  Wij verkondigen Jezus Christus en bevorderen gemeenschappen van vreugde, hoop, liefde en vrede. Deze doelstellingen worden nagestreefd via 5 missie initiatieven: 1. Nodig mensen uit tot Christus te komen 2. Breng een einde aan Armoede en Lijden 3. Streef naar vrede op aarde 4. Ontwikkel discipelen om te dienen 5. Ervaar gemeenten die de missie uitvoeren

  details
 • Stichting Impaction

  Stichting Impaction

  Het mogelijk maken en ondersteunen van vernieuwende voorbeeldprojecten gericht op zelfredzaamheid en inclusie van de allerarmsten in ontwikkelingslanden, alsmede het creëren van een ‘enabling environment’ om dit kunnen bereiken. Om financiële steun te verlenen heeft het de voorkeur dat donoren/fondsen rechtstreeks geld overmaken naar de lokale uitvoerders in ontwikkelingslanden. Echter in de huidige context is dit voor veel donoren en fondsen nog een brug te ver. Stichting Impaction is bereid om in de gevallen waarin donoren niet bereid zijn gelden rechtstreeks over te maken de projectgelden van de donoren te ontvangen en over te maken naar lokale uitvoerders. Rol van Stichting Impaction: 1. Tijdelijke investering (die via de stichting kan lopen) om vernieuwende initiatieven een kans te geven 2. Lokaal vernieuwing stimuleren en financiële steun vanuit lokaal ontstane vraag 3. Coaching en capaciteitsopbouw 4. Netwerk, kennis en contacten opstellen voor lokale partner

  details
 • Stichting de Reikende Hand

  Stichting de Reikende Hand

  De doelstelling van de Stichting is het aanbieden van een dagbesteding aan licht dementerende, nog thuiswonende, personen.

  details
 • Stichting tot Behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius

  Stichting tot Behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius

  De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de verantwoorde restauratie en het behoud als varend monument van de in Nederland in het jaar 1883 gebouwde ijzeren stevenklipper Hugo Grotius. Onze doelstellingen zijn: • het restauratieplan van de Hugo Grotius uitvoeren en • een duurzame herbestemming van het schip ontwikkelen.

  details