Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Dutch Delta Games
 • Stichting Intertrust Foundation

  Stichting Intertrust Foundation

  Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn de inzet van vrijwilligers en andere middelen voor de verbetering en/of stimulering van de leefsituatie van personen, groepen, wijken en /of gemeenschappen

  details
 • Stichting Platform Techniek Noord-West Veluwe en Randmeren

  Stichting Platform Techniek Noord-West Veluwe en Randmeren

  Het verbinden van de 3 O's: Onderwijs, Ondernemers en Overheid met het doel: Jeugd de kans te geven om zelf te ervaren dat technische beroepen telkens nieuw perspectief bieden, bij uitstek creatief zijn en duurzame oplossingen bieden.

  details
 • Stichting Woutho Development Foundation

  Stichting Woutho Development Foundation

  Ondersteuning van wereldwijde initiatieven en projecten op het gebied van een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals gedefinieerd door de VN.

  details
 • Stichting Dove Foundation International

  Stichting Dove Foundation International

  Het verlenen van humanitaire hulp aan Pakistaanse kinderen, vrouwen, mannen in nood. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Heart for Arts

  Stichting Heart for Arts

  Het bevorderen van de kunst- en cultuurbeleving door middel van de uitoefening van vocale muziek en podiumkunsten in de meest brede zin van het woord; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  details