Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting tot Behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius

  Stichting tot Behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius

  De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de verantwoorde restauratie en het behoud als varend monument van de in Nederland in het jaar 1883 gebouwde ijzeren stevenklipper Hugo Grotius. Onze doelstellingen zijn: • het restauratieplan van de Hugo Grotius uitvoeren en • een duurzame herbestemming van het schip ontwikkelen.

  details
 • Stichting Nijmegen Wederopbouwstad

  Stichting Nijmegen Wederopbouwstad

  Het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige en architectonische erfgoed uit de wederopbouwperiode van Nijmegen van negentienhonderdvijfenveertig (1945) tot negentienhonderdvijfenzestig (1965), het bij een breder publiek onder de aandacht brengen van deze periode.

  details
 • Stichting Muco & Friends

  Stichting Muco & Friends

  Doel ANBI: De Stichting heeft ten doel | 1. Het (doen) inzamelen van geld voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar Cystic Fibrosis. | 2. Het organiseren van publieksacties om Cystic Fibrosis onder de aandacht van het grote publiek te brengen ( al dan niet in samenwerking met de stichting NCFS). | 3. Alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. |||---||| De Stichting tracht haar doel te bereiken door verkoop van haar mascotte (Muco Monkey, een knuffelaap) en andere kindvriendelijke producten, alsmede het bekostigen van publieksacties en alle andere wettelijke middelen.

  details
 • Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
 • Pinkstergemeente Filadelfia

  Pinkstergemeente Filadelfia

  Het doel van de gemeente is; het vormen van een Bijbelse gemeenschap en het verkondigen van Gods woord, de Bijbel. De gemeente tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het ondersteunen van zendelingen, het uitgeven van geschriften en door andere wettige middelen.

  details
 • Stichting Familie A. van Casteren

  Stichting Familie A. van Casteren

  De stichting heeft ten doel: een kerkelijke, liefdadige, charitatieve en welzijn beogende instelling met katholieke grondslag met het doel het verstrekken van periodieke uitkeringen bij voorkeur aan de in de statuten van de stichting genoemde instellingen (eventueel ook in de vorm van lijfrenten). Naast de in de statuten van de stichting genoemde stichtingen kunnen er door het bestuur andere stichtingen/instellingen worden toegevoegd, mits die stichtingen/instellingen geheel of gedeeltelijk met vrijwilligers werken en hierdoor een lage kostenstructuur hebben met een maximum van zeven (7%) procent van de te ontvangen middelen.

  details