Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Vincent den Koornbyter

  Vincent den Koornbyter

  herstellen van eeuwenoude landschapskenmerk van het "karrenveld" in de polder van Dreischor en het verstrekken van educatie en informatie over de historie en natuurwaarde hiervan

  details
 • Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Uitvoering geven aan het beleid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk en het bevorderen van de belangen van deze gemeente en de tot haar behorende leden en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting URDA
 • Volt Nederland
 • Stichting Alpaca Rescue Nederland

  Stichting Alpaca Rescue Nederland

  Stichting Alpaca Rescue Nederland heeft ten doel de opvang, verzorging en resocialisatie van alpaca’s en het actief uitdragen van kennis en ervaring over de verzorging en het houden van alpaca’s.

  details
 • Stichting Kat zonder Zorgen