Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
 • Pinkstergemeente Filadelfia

  Pinkstergemeente Filadelfia

  Het doel van de gemeente is; het vormen van een Bijbelse gemeenschap en het verkondigen van Gods woord, de Bijbel. De gemeente tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het ondersteunen van zendelingen, het uitgeven van geschriften en door andere wettige middelen.

  details
 • Stichting Familie A. van Casteren

  Stichting Familie A. van Casteren

  De stichting heeft ten doel: een kerkelijke, liefdadige, charitatieve en welzijn beogende instelling met katholieke grondslag met het doel het verstrekken van periodieke uitkeringen bij voorkeur aan de in de statuten van de stichting genoemde instellingen (eventueel ook in de vorm van lijfrenten). Naast de in de statuten van de stichting genoemde stichtingen kunnen er door het bestuur andere stichtingen/instellingen worden toegevoegd, mits die stichtingen/instellingen geheel of gedeeltelijk met vrijwilligers werken en hierdoor een lage kostenstructuur hebben met een maximum van zeven (7%) procent van de te ontvangen middelen.

  details
 • Stichting Vrienden van TomarWonen

  Stichting Vrienden van TomarWonen

  De stichting heeft als doel het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld om via sponsoring of de inzet van personen, sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bevordering van het leef en woonklimaat van de bewoners van TomarWonen.

  details
 • Stichting Sociaal Theater

  Stichting Sociaal Theater

  De stichting heeft ten doel een blijvend podium van persoonlijke expressie en participatie te bieden aan personen, die in onze maatschappij door zeer uiteenlopende redenen in een achterstands- en kasarme situatie zijn geraakt; te denken valt in de eerste plaats aan cliënten en ex-cliënten van de maatschappelijke opvang, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting Fundacion PAZ-Holandesa

  Stichting Fundacion PAZ-Holandesa

  Onze missie is gericht op het verbeteren van de omstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde Peruaanse kinderen door het aanbieden van gratis medische zorg, in de breedste zin van het woord. Onze filosofie “traditionele” hulp te bieden aan degene die daar nu om vragen. duurzaam door het in gebruik hebben van een economisch (op termijn) zelfstandig,eigen ziekenhuis de combinatie van traditionele en duurzame hulp werken met lokale medewerkers, om zo de Peruaanse arbeidsmarkt te steunen.

  details