Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Uitvoering geven aan het beleid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk en het bevorderen van de belangen van deze gemeente en de tot haar behorende leden en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting URDA
 • Volt Nederland
 • Stichting Kat zonder Zorgen
 • Stichting Evenementen Midden Nederland

  Stichting Evenementen Midden Nederland

  1.De stichting heeft ten doel: a.het bevorderen, initiëren, ondersteunen, realiseren en behouden van activiteiten en evenementen op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord; b.het creëren van verbinding en versterking tussen non-profit organisaties; c.het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen

  Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen

  Verpreiden van bijbels en lectuur in voormalig oostbloklanden en Rusland door middel van postverzending en transportreizen. Daarnaast geestelijke ondersteuning verlenen aan evangelisten en predikanten.

  details