Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden van De Zweede

  Stichting Vrienden van De Zweede

  Het behartigen van de algemene belangen van verenigingen, stichtingen en andere organisaties die zich inzetten voor de leefgemeenschap van de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo teneinde het welzijn, de leefbaarheid en onderlinge samenhang van deze dorpen te bevorderen, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Global Biosphere Foundation

  Stichting Global Biosphere Foundation

  - werven van gelden om initiatieven voor bescherming van biodiversiteit en daarmee onze ecosystemen te ondersteunen

  details
 • Stichting Dutch Delta Games
 • Stichting Intertrust Foundation

  Stichting Intertrust Foundation

  Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn de inzet van vrijwilligers en andere middelen voor de verbetering en/of stimulering van de leefsituatie van personen, groepen, wijken en /of gemeenschappen

  details
 • Proof of Donation

  Proof of Donation

  Stichting Proof of Donation bevordert inzicht, transparantie en verantwoording binnen de filantropische sector.

  details
 • Stichting Platform Techniek Noord-West Veluwe

  Stichting Platform Techniek Noord-West Veluwe

  Het verbinden van de 3 O's: Onderwijs, Ondernemers en Overheid met het doel: Jeugd de kans te geven om zelf te ervaren dat technische beroepen telkens nieuw perspectief bieden, bij uitstek creatief zijn en duurzame oplossingen bieden.

  details