Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Dutch UroOncology Studygroup

  Stichting Dutch UroOncology Studygroup

  Stichting DUOS bundelt 26 uro-oncologische ziekenhuizen in Nederland; initieert studies bij prostaat-, testis- en blaascarcinoom; geeft patiëntenvoorlichting, wekelijks nieuwsbrieven, YouTube kanaal en actieve patientenforums.

  details
 • Stichting Vrienden van Xtra

  Stichting Vrienden van Xtra

  verbeteren en ondersteunen van vrijwilligersactiviteiten van de te s Gravenhage gevestigde stichting Xtra en de onder deze stichting ressorterende rechtspersonen

  details
 • Nationaal MS Fonds

  Nationaal MS Fonds

  Het Nationaal MS Fonds richt zich sinds de oprichting op nationaal niveau op voorlichting over MS, zowel aan mensen met MS als aan het brede publiek. Door de jaren heen zijn ook coaching en onderzoek belangrijke speerpunten voor ons geworden. Aan de hand van deze drie pijlers, onderzoek, voorlichting en coaching, streven wij onze droom achterna: een beter leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst.

  details
 • Wijkz

  Wijkz

  bestuur en administratie voor het in het veld en op de vestigingen uitvoeren van maatschappelijk werk, peuterspeelwerk, school-en kinderopvang, ouderenwerk, inburgering, activering en andere vormen van sociale ontwikkelingen en sociale ondersteuning, waaronder ondersteunen van bewonersinitiatieven.

  details
 • Zebra Welzijn (miv 1-1-2022 Wijkz)

  Zebra Welzijn (miv 1-1-2022 Wijkz)

  Het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving door middel van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coordineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning in de daarvoor in aanmerking komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage, en de regio Haaglanden en omstreken.

  details
 • Stichting Xtra

  Stichting Xtra

  burgers binnen de regio Haaglanden e.o. maatschappelijk optimaal laten participeren en daarmee een vitale samenleving te realiseren.

  details