Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Platform Techniek Noord-West Veluwe

  Stichting Platform Techniek Noord-West Veluwe

  Het verbinden van de 3 O's: Onderwijs, Ondernemers en Overheid met het doel: Jeugd de kans te geven om zelf te ervaren dat technische beroepen telkens nieuw perspectief bieden, bij uitstek creatief zijn en duurzame oplossingen bieden.

  details
 • Stichting Woutho Development Foundation

  Stichting Woutho Development Foundation

  Ondersteuning van wereldwijde initiatieven en projecten op het gebied van een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals gedefinieerd door de VN.

  details
 • Stichting Dove Foundation International

  Stichting Dove Foundation International

  Het verlenen van humanitaire hulp aan Pakistaanse kinderen, vrouwen, mannen in nood. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Heart for Arts

  Stichting Heart for Arts

  Het bevorderen van de kunst- en cultuurbeleving door middel van de uitoefening van vocale muziek en podiumkunsten in de meest brede zin van het woord; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  details
 • Gemeenschap van Christus Zwaagwesteinde

  Gemeenschap van Christus Zwaagwesteinde

  Wij verkondigen Jezus Christus en bevorderen gemeenschappen van vreugde, hoop, liefde en vrede. Deze doelstellingen worden nagestreefd via 5 missie initiatieven: 1. Nodig mensen uit tot Christus te komen 2. Breng een einde aan Armoede en Lijden 3. Streef naar vrede op aarde 4. Ontwikkel discipelen om te dienen 5. Ervaar gemeenten die de missie uitvoeren

  details
 • Stichting Impaction

  Stichting Impaction

  Het mogelijk maken en ondersteunen van vernieuwende voorbeeldprojecten gericht op zelfredzaamheid en inclusie van de allerarmsten in ontwikkelingslanden, alsmede het creëren van een ‘enabling environment’ om dit kunnen bereiken. Om financiële steun te verlenen heeft het de voorkeur dat donoren/fondsen rechtstreeks geld overmaken naar de lokale uitvoerders in ontwikkelingslanden. Echter in de huidige context is dit voor veel donoren en fondsen nog een brug te ver. Stichting Impaction is bereid om in de gevallen waarin donoren niet bereid zijn gelden rechtstreeks over te maken de projectgelden van de donoren te ontvangen en over te maken naar lokale uitvoerders. Rol van Stichting Impaction: 1. Tijdelijke investering (die via de stichting kan lopen) om vernieuwende initiatieven een kans te geven 2. Lokaal vernieuwing stimuleren en financiële steun vanuit lokaal ontstane vraag 3. Coaching en capaciteitsopbouw 4. Netwerk, kennis en contacten opstellen voor lokale partner

  details