Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Church Consulting & Pioneering

  Stichting Church Consulting & Pioneering

  Kerkelijke gemeenten en organisaties te revitaliseren, tot groei en ontwikkeling te helpen brengen

  details
 • Stichting voor Aziatische Kunst en Kunstnijverheid

  Stichting voor Aziatische Kunst en Kunstnijverheid

  De bevordering van de verdieping en uitbreiding van kennis omtrent Aziatische Kunst en Kunstnijverheid, hun culturele achtergrond en de culturele uitwisseling tussen Oost en West.

  details
 • Stichting Linux Flavourz Educatie
 • Stichting Urco

  Stichting Urco

  De Stichting heeft ten doel: a. De vorming van personen voor positief Christelijke en Evangeliserende arbeid te bevorderen door instellingen die daarvoor opleiden, financieel te steunen b. De verzorging ,-hetzij, geheel, hetzij ten dele- van de materiële belangen, in de vorm van tijdelijke of duurzame toelagen of toelagen ineens; van personen die in positief Christelijke en Evangeliserende richting werkzaam zijn, mitsdien van hen, die in de sub a bedoelde instellingen werkzaam zijn-of de opleiding volgen- alsmede van hen, die al dan, niet in enig nader verband als zodanig in de maatschappij werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, en die wegens ouderdom of invaliditeit of anderszins steun behoeven. Vorenbedoelde verzorging omvat mitsdien zowel het verschaffen van beperkte steun als het verlenen van onderstand voor langere termijn (zoals het verstrekken van pensioen). c. Het uitgeven en verspreiden van Evangeliserende lectuur, alsmede het beschikbaar stellen van gelden aan derden, die op dat terrein werkzaam zijn. d. Het ondersteunen van organisaties die ten doel hebben de ¬verkondiging van het evangelie te bevorderen door de toerusting van gemeenteleden, lekepredikers en voorgangers voor evangelisatie.

  details
 • Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Het doel van de kerk is het verbreiden van het evangelie van het Koninkrijk van de Almachtige God.

  details
 • reanimeren kan iedereen leren

  reanimeren kan iedereen leren

  het geven van reanimatielessen an niet commerciële instellingen met doel iedere burger van Nederlander de mogelijkheid te bieden om te leren reanimeren en reanimatie hulp te bieden

  details