Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Gemeenschap van Christus Zwaagwesteinde

  Gemeenschap van Christus Zwaagwesteinde

  Wij verkondigen Jezus Christus en bevorderen gemeenschappen van vreugde, hoop, liefde en vrede. Deze doelstellingen worden nagestreefd via 5 missie initiatieven: 1. Nodig mensen uit tot Christus te komen 2. Breng een einde aan Armoede en Lijden 3. Streef naar vrede op aarde 4. Ontwikkel discipelen om te dienen 5. Ervaar gemeenten die de missie uitvoeren

  details
 • Stichting Impaction

  Stichting Impaction

  Het mogelijk maken en ondersteunen van vernieuwende voorbeeldprojecten gericht op zelfredzaamheid en inclusie van de allerarmsten in ontwikkelingslanden, alsmede het creëren van een ‘enabling environment’ om dit kunnen bereiken. Om financiële steun te verlenen heeft het de voorkeur dat donoren/fondsen rechtstreeks geld overmaken naar de lokale uitvoerders in ontwikkelingslanden. Echter in de huidige context is dit voor veel donoren en fondsen nog een brug te ver. Stichting Impaction is bereid om in de gevallen waarin donoren niet bereid zijn gelden rechtstreeks over te maken de projectgelden van de donoren te ontvangen en over te maken naar lokale uitvoerders. Rol van Stichting Impaction: 1. Tijdelijke investering (die via de stichting kan lopen) om vernieuwende initiatieven een kans te geven 2. Lokaal vernieuwing stimuleren en financiële steun vanuit lokaal ontstane vraag 3. Coaching en capaciteitsopbouw 4. Netwerk, kennis en contacten opstellen voor lokale partner

  details
 • Stichting de Reikende Hand

  Stichting de Reikende Hand

  De doelstelling van de Stichting is het aanbieden van een dagbesteding aan licht dementerende, nog thuiswonende, personen.

  details
 • Stichting tot Behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius

  Stichting tot Behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius

  De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de verantwoorde restauratie en het behoud als varend monument van de in Nederland in het jaar 1883 gebouwde ijzeren stevenklipper Hugo Grotius. Onze doelstellingen zijn: • het restauratieplan van de Hugo Grotius uitvoeren en • een duurzame herbestemming van het schip ontwikkelen.

  details
 • Stichting Nijmegen Wederopbouwstad

  Stichting Nijmegen Wederopbouwstad

  Het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige en architectonische erfgoed uit de wederopbouwperiode van Nijmegen van negentienhonderdvijfenveertig (1945) tot negentienhonderdvijfenzestig (1965), het bij een breder publiek onder de aandacht brengen van deze periode.

  details
 • Stichting Muco & Friends

  Stichting Muco & Friends

  Doel ANBI: De stichting heeft ten doel: Het (doen) inzamelen van geld voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar Cystic Fibrosis en het organiseren van publieksacties om Cystic Fibrosis onder de aandacht van het grote publiek te brengen, al dan niet in samenwerking met de stichting NEDERLANDSE CYSTIC FIBROSIS STICHTING, statutair gevestigd te Baarn. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41188408, alsmede alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken door verkoop van een mascotte (een knuffelaap) en eventueel, andere kindvriendelijke producten, alsmede het bekostigen van publieksacties en alle andere wettelijke middelen

  details