Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting
 • Stichting Thomasfonds

  Stichting Thomasfonds

  Missie: De Stichting Thomasfonds tracht de bevordering van de theologische en wijsgerige wetenschap te bevorderen, in het bijzonder door het verlenen van financiƫle steun aan onderzoekingen omtrent persoon en werk van Thomas van Aquino, diens bronnen en invloed op de latere theologie, en aan publicaties dienaangaande, en voorts door alle andere wettige middelen. Doelstelling: De Stichting Thomasfonds heeft ten doel de bevordering van de theologische en wijsgerige wetenschap en alles wat daarmee verband houdt, een en ander in de meest ruime zin.

  details
 • Stichting Fonds voor de Kamermuziek in Nijmegen

  Stichting Fonds voor de Kamermuziek in Nijmegen

  De Stichting Fonds voor de Kamermuziek in Nijmegen (SFKN) stelt zich ten doel om financieel bij te dragen in de kosten van de organisatie van kamermuziekconcerten die door de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK) in Nijmegen worden georganiseerd en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Speciale aandacht gaat uit naar de bevordering van de instroom van een jongere generatie bezoekers

  details
 • Vereniging Wereldwinkel Ganesha

  Vereniging Wereldwinkel Ganesha

  Een eerlijke handel te promoten en daarmee een (bescheiden) bijdrage aan de oplossing van de problematiek te leveren van: - de ontwikkelingslanden; - de uitputting van natuurlijke hulpbronnen - de verslechtering van het natuurlijk milieu. Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Hellendoorn bewust te maken van bovengenoemde problematiek. Producten van producenten uit ontwikkelingslanden te verkopen tegen eerlijke handelsvoorwaarden en daarmee een reele bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de producenten te leveren en hun kansen op ontwikkeling te vergroten.

  details
 • Stichting Familiebegraafplaats Jan Leopold Palmen

  Stichting Familiebegraafplaats Jan Leopold Palmen

  Het in stand houden van het rijksmonument Grafkelder Palmen op de algemene begraafplaats aan de Cauberg te Valkenburg a/d Geul (monumentnummer 507238).

  details
 • Stichting She Matters

  Stichting She Matters

  De stichting heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats te komen regeling, het algemeen belang te dienen door het versterken van de positie van de vrouwelijke vluchtelingen en migranten, het bevorderen van de realisatie van mensenrechten, en het trachten te bereiken van gender gelijkheid, alles in de ruimste zin van het woord.

  details