Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Het Haagse Bos

  Stichting Het Haagse Bos

  Zie onze statuten en de hierboven genoemde activiteiten.

  details
 • Stichting Ondersteuning Vrije Evangelische Gemeente Kampen

  Stichting Ondersteuning Vrije Evangelische Gemeente Kampen

  De stichting heeft tot doel het in materiële zin bij te dragen aan een functionele instandhouding van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen.

  details
 • Stichting Straatadvocaat Leeuwarden

  Stichting Straatadvocaat Leeuwarden

  Dak en/of thuislozen de weg wijzen in het oerwoud van regels en ze te begeleiden naar de juiste instanties die concrete hulp kan geven.

  details
 • Stichting ter Ondersteuning van Mensen met een beperking in liquidatie

  Stichting ter Ondersteuning van Mensen met een beperking in liquidatie

  De doelstelling van de stichting SOM is de volgende: a) het bieden en doen bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte en hun omgeving, in alle levensfasen en op alle leefgebieden van de cliënt, zulks in het bijzonder door het financieel ondersteunen van instellingen en organisaties die daartoe in de provincie Fryslân werkzaam zijn; b) het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst. Zie ook de criteria genoemd onder activiteiten.

  details
 • Stichting Kledingbank Laarbeek

  Stichting Kledingbank Laarbeek

  Onze statuten vermelden dat wij als doelstelling hebben “ het uitgeven en doorgeven van (her) bruikbare kleding, textiel en schoeisel aan (tijdelijk) financieel behoeftigen, dan wel de verkoop ervan in het algemeen, en al het geen wat hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

  details
 • stichting vrienden van edwinzorgt