Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • test_adeko
 • Home For All Netherlands

  Home For All Netherlands

  Door het ondersteunen van Home For All te Lesbos, Griekenland wil Home For All Netherlands zich zoveel mogelijk inzetten om er voor te zorgen dat vluchtelingen met liefde, respect en menselijke waardigheid worden behandeld en HFAN wil meewerken aan een toekomstperspectief.

  details
 • Stichting HindoeïsmeNL

  Stichting HindoeïsmeNL

  De duurzaamheid van het Hindoeïsme in Nederland te waarborgen door middel van kennisdeling en het bevorderen van saamhorigheid.

  details
 • Stichting Cherries on Top

  Stichting Cherries on Top

  Het (financieel) ondersteunen van onderzoeken en activiteiten gericht op de bestrijding van kanker, dit in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting \"Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk\"

  Stichting "Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk"

  Het doel van het fonds is: het verwerven en beheren van geld-middelen ten dienste van het ondersteunen van individuen die in financiële nood zijn geraakt, waar andere instanties dit niet (meer) doen. Deze hulp kan individueel zijn of in de vorm van projecten en is in eerste instantie bedoeld voor inwoners van Haarlem Schalkwijk.

  details
 • Re-Alive Kerkgemeenschap

  Re-Alive Kerkgemeenschap

  De doelstelling van het kerkgenootschap is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan zijn volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 28, vers 19: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hun onderhouden al wat Ik u bevolen heb." De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in hem met elkaar. Mensen toerusten voor bediening om vervolgens het woord te kunnen verspreiden en discipelen te kunnen maken. De zendingsopdracht vervullen door op verschillende plaatsen Geloofsgemeenschappen te vestigen die plaatsen zullen zijn van lofprijs en aanbidding van de almachtige God.

  details