Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting steunfonds van het kerkgebouw te Hoog-Keppel

  Stichting steunfonds van het kerkgebouw te Hoog-Keppel

  In stand houden van plaatselijk kerkgebouw

  details
 • Stichting Lincoln II

  Stichting Lincoln II

  De stichting heeft ten doel: a. het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende instellingen, aan welke instellingen door de belastingdienst een ANBI status is toegekend; b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

  details
 • Stichting De Opening

  Stichting De Opening

  inzetten voor het verwezenlijken van een betere, tolerantere, multiculturele en multireligieuze samenleving in Indonesiƫ.

  details
 • Stichting Tangenu, Hulporganisatie voor de bevordering van het onderwijs aan kansarme jongeren te Zambia

  Stichting Tangenu, Hulporganisatie voor de bevordering van het onderwijs aan kansarme jongeren te Zambia

  Kansarme jongeren en weeskinderen de mogelijkheid bieden tot het volgen van onderwijs. Dit door het verstrekken van de benodigde leermiddelen, uniformen en lesgelden. Het oprichten en onderhouden van een schoolgebouw in Chipopa. Kinderen kunnen hierdoor vanaf het eerste leerjaar naar school omdat ze anders 8 km moeten lopen naar school.

  details
 • Stichting De Kanselarij

  Stichting De Kanselarij

  De stichting stelt haar in eigendom zijnde panden ter beschikking aan de stichting De Nieuwe Kanselarij die het gebouw De Kanselarij exploiteert. Het bestuur houdt zich nagenoeg geheel bezig met het beheer en de financiering daarvan.

  details
 • Lend a Helping Hand

  Lend a Helping Hand

  Het bestrijden van armoede door het verstrekken van (geestelijke) hulp aan noodlijdende of kwetsbare personen.

  details