Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Changing Markets

  Stichting Changing Markets

  The objectives of the Foundation are to enhance quality of life for people and to protect the natural environment, as also to accept bequests with the benefit of inventory and to perform all such further acts and activities as are in the widest sense connected therewith, incidental thereto and/ or which may be conducive thereto.

  details
 • Stichting Voor Elkaar Zaanstad

  Stichting Voor Elkaar Zaanstad

  Het voorkomen en het helpen bij het oplossen van financiële schuldproblematiek bij particulieren, waarbij de bijbel de inspiratiebron is

  details
 • Stichting Straathonden van Lesbos

  Stichting Straathonden van Lesbos

  De doelstellingen van Stichting Straathonden van Lesbos staan als volgt in de statuten omschreven: A. het (doel) verzorgen van straathonden op Lesbos (Griekenland), waaronder begrepen het verlenen van medische zorg (zoals het steriliseren, castreren, vaccineren en inenten) en het (laten) voeden van de straathonden, alsmede het overbrengen van de straathonden naar andere landen waaronder Nederland, één en ander met oog op het aantal straathonden op Lesbos (Griekenland) te verminderen; B. het (doen) geven van voorlichting en educatie over (ondermeer) omgang met dierenwelzijn in het algemeen en honden in het bijzonder aan (ondermeer) scholen in Nederland en Griekenland (Lesbos); C. het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Islamitische Stichting Nederland, Yeni Cami Maassluis (Hollanda Diyanet Vakfi, Yeni Cami Maassluis)

  Islamitische Stichting Nederland, Yeni Cami Maassluis (Hollanda Diyanet Vakfi, Yeni Cami Maassluis)

  De doelstellingen zijn alsvolgt: - Dienen als gebedshuis voor Moslims en anderen die behoefte hebben om hen geloof/gebed te beleven - Sociale activiteiten voor de leden organiseren - Educatie/bewustwording rondom Islamitische en maatschappelijke ontwikkelingen

  details
 • Stichting Denova

  Stichting Denova

  Fondsenwerving ten bate van projecten die de armoede bestrijden in Zuid-Afrika, in het bijzonder in het dorp Rawsonville.

  details
 • Stichting Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jeruzalem

  Stichting Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jeruzalem

  Het doel van de stichting is het geloof in de God van Israel en het aanvaarden van de Bijbel als Gods woord te bevorderen, opdat mensen- ongeacht hun verschillen in nationaliteiten, ras of godsdienst, broederlijk tezamen zullen wonen.

  details