Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Railton Foundation

  Railton Foundation

  Het beleid van de stichting is er onverminderd hoofdzakelijk op gericht in ruraal gebied in Zuid Afrika een voorbeeld van gemeenschapsopbouw te helpen realiseren door het verstrekken van financiële ondersteuning ter bereiking van dat doel. Kern is en blijft de participatie van de gemeenschap zelf in het vormgeven van hun eigen toekomst en die van hun kinderen. Vooralsnog beoogt de stichting dit doel te bereiken in de regio Swellendam, ongeveer 200 km ten oosten van Kaapstad, en in het bijzonder in de daartoe behorende township Railton. De stichting streeft naar een permanente verbreding van de activiteiten in de gemeenschap. (zie jaarverslag 2012 onder 2)

  details
 • Stichting tot behartiging en instandhouding van de Speelweide De Duinrand

  Stichting tot behartiging en instandhouding van de Speelweide De Duinrand

  Het onderhoud en de organisatie van de activiteiten zijn volledig on handen van vrijwilligers. Door regelmatig en verantwoord onderhoud uit te voeren is onze speeltuin een fraaie en veilige speelgelegenheid voor de kinderen. Wij zijn ook altijd bezig met het tijdig renoveren of vervangen van de speeltoestellen met het oog op onze toekomst. De speeltuin is financieel afhankelijk van een geringe subsidie van de gemeente Noordwijk, onze jaarlijkse collecte met de donateursactie en de giften van onze individuele sponsors, onze "vriendenclub".

  details
 • Stichting Murata Nefes ol - Help Murat overcome SMA Foundation

  Stichting Murata Nefes ol - Help Murat overcome SMA Foundation

  de medische behandeling ter zake van de SMA diagnose en alle aanverwante aandoeningen van Murat Koc te bekostigen; de medische behandeling voor andere kinderen met een SMA diagnose te financieren, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

  Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

  De integratie van mensen met een functiebeperking in de samenleving. Het vormen van een schakel tussen organisaties van mensen met een functiebeperking op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Het behartigen van de belangen van organisaties van mensen met een functiebeperking in Limburg.

  details
 • Stichting Synthese

  Stichting Synthese

  De stichting heeft als doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in dorpen, buurten en wijken van burgers van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van gezond opgroeien en opvoeden van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stg. Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp

  Stg. Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp

  • het bevorderen van het in stand houden van het bestaande agrarisch gebruik van de landbouwgronden op de Dorschkamp in Wageningen; • het bevorderen van de toegankelijkheid van en het toezicht op het openbaar gebied op en rond de in de vorige zin genoemde landbouwgronden.

  details