Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Pieternella Pols Fonds

  Stichting Pieternella Pols Fonds

  Bevorderen van activiteiten op het gebied van Dierenbescherming alsmede beleggen van vermogen.

  details
 • Stichting Kittenopvang WeBa

  Stichting Kittenopvang WeBa

  noodlijdende en onbeheerde dieren tijdelijk op te nemen en te helpen en eventueel de verzorging en bewaring van dieren, op verzoek van hun eigenaren, op zich te nemen en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. Het asiel tracht dit te bereiken door het beheren van een toevluchtsoord.

  details
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
 • Stichting Schaapskudde Exloo C.A.

  Stichting Schaapskudde Exloo C.A.

  De stichting heeft tot doel de instandhouding van de schaapskudde Exloo en de schaapskooi Hoofdstraat 55a te Exloo , alsmede het beheren van het schapeninformatiecentrum, Hoofdstraat 55a te Exloo.

  details
 • De Bijenstichting

  De Bijenstichting

  Belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin

  details
 • Stichting Hanna

  Stichting Hanna

  De bestrijding van dierenleed in al zijn geledingen, hetzij door het bieden van onderdak en voedsel, hetzij doorhet ondersteunen van initiatieven die het lot van dieren verbeteren.

  details