Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting RaskattenWijzer

  Stichting RaskattenWijzer

  De stichting heeft ten doel: gezelschapsdieren, en dan met name katten zowel individueel als gezamenlijk, te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen in onze maatschappij te behartigen.

  details
 • Stichting EM0YAEUR0PE

  Stichting EM0YAEUR0PE

  De doelstellingen van de stichting zijn: • Het welzijn van grote katachtige roofdieren in gevangenschap duurzaam te verbeteren; • Het eventueel opvangen en plaatsen van leeuwen vanuit nood situaties in Emoya Sanctuary Zuid Afrika of lokaal in de regio; • Bijdragen aan bescherming van roofdieren wereldwijd en het verbeteren van de leefomgeving, dit in samenwerking met andere stichtingen en non-profit organisaties wereldwijd.

  details
 • Stichting Esperanza Canina

  Stichting Esperanza Canina

  Ons doel is het voorzien van zorg voor zwerfhonden in nood waarmee we op lange termijn hopen bij te dragen aan het verlagen van de populatie zwerfhonden.

  details
 • Stichting Walk for Dogs 2017

  Stichting Walk for Dogs 2017

  het bevorderen van het dierenwelzijn, met name in gebieden waar dieren onder slechte omstandigheden leven en het verrichten van al wat hiermee verbang houdt of daartoe bevordelijk kan zijn steriliseren van straathonden in roemenié bemiddeling in adoptie

  details
 • Stichting Duurzaam Milieu

  Stichting Duurzaam Milieu

  Duurzaam beschermen van bedreigde flora en fauna Het uitdragen van en adviseren over een duurzame manier van leven

  details
 • Stichting Dunia

  Stichting Dunia

  Het leveren van een duurzame bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling alsmede de creatie van nationale parken op land wereldwijd, waarbij de stichting haar doel onder meer tracht te behalen door middel van het ondersteunen van ondernemerschap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

  details