Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Kyra Foundation

  Stichting Kyra Foundation

  Bij de Boerderij op IJburg (locatie van Stichting Kyra Foundation) wordt met vrijwilligers, medewerkers en dieren vormgegeven aan onze doelstelling: bewoners van Amsterdam (IJburg), Diemen, Weesp en omgeving met elkaar in contact brengen via dieren en natuur, met speciale aandacht voor de mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is de ander te ontmoeten en deel te nemen aan de maatschappij.

  details
 • Stichting symbiose

  Stichting symbiose

  Het (doen) ondersteunen van (inter) nationale projecten ten behoeve van dierenwelzijn, met name huisdieren, zonder zich te beperken, zowel in Nederland als daarbuiten.

  details
 • Stichting Loes voor Dieren

  Stichting Loes voor Dieren

  Het voorzien in levensonderhoud, opvang en socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren.

  details
 • Stichting Herpetofauna

  Stichting Herpetofauna

  De stichting heeft als doelstelling het vergaren van kapitaal voor het ondersteunen van projecten die dierenwelzijn bevorderen, specifiek gericht op de diergroepen behorend tot de orde reptielen, amfibieƫn en geleedpotigen en de daarbij behorende biotopen en verwante soorten die het voortbestaan van deze diergroepen mogelijk maken. De stichting helpt bij het adviseren van overige organisaties, zoals die door particulieren, stichtingen en overheid worden gevoerd die een gelijkwaardige doelstelling nastreven. De stichting ondersteunt bestaande projecten en helpt bij het opzetten van nieuwe projecten die de belangen van de stichting behartigen. De stichting zorgt voor het uitdragen van kennis over deze diergroepen in de vorm van lezingen, workshops, uitgeven van artikelen, informatiedagen en alle overige gelegenheden waar de mogelijkheden hiervoor bestaan, evenals wervingsmogelijkheden.

  details