Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Zelo

  Stichting Zelo

  De Stichting heeft ten doel: • Het voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn, alles zonder winstoogmerk, een en ander in de meest ruime zin van het woord; • Het creëren van een borgfonds, beheert door de stichting opgezette wooninitiatieven, zulks ter-dekking van kosten in het kader van onder meer leegstand, inrichting, onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en/of tuin;• Het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van (multifunctionele) ruimtes van de door de stichting beheerde wooninitiatieven;• De exploitatie van een of meer ruimten van de door de stichting beheerde wooninitiatieven ten behoeve van dagbesteding onder de handelsnaam “De Mallemolen”, alsmede de uitvoering van participatieprojecten in de meest brede zin van het woord;• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Family Help Programme Holland/Sri Lanka

  Stichting Family Help Programme Holland/Sri Lanka

  Het inzamelen van financiële en/of materiële bijdragen ter ondersteuning van de allerarmsten in Sri Lanka

  details
 • Stichting Speranta

  Stichting Speranta

  Ondersteuning, financieel en door expertise overdracht, van kleinschalige projecten gericht op de ontwikkeling van individuele talenten en het vergroten van kansen van Roemeense kinderen en jongeren, in het bijzonder van kansarme kinderen en jongeren met een beperking.

  details
 • Stichting Mamageno

  Stichting Mamageno

  De stichting heeft ten doel: het (doen) bieden van hulp aan en het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een autisme spectrum - stoornis en/of een verstandelijke beperking, en voorts al hetgeen met een en — ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, - alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting SIZOO

  Stichting SIZOO

  Het bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met primair een lichamelijke beperking.

  details
 • stichting de Klup Twente

  stichting de Klup Twente

  1. a. Het bevorderen van inclusieve mogelijkheden binnen het reguliere georganiseerde vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperking of kwetsbaarheid; b. Het zelf bieden van specifieke activiteiten voor diegenen die niet kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten; c. Het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van activiteiten aan mensen met een beperking of kwetsbaarheid; d. Het stimuleren en ontwikkelen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de ondersteuning, ontlasting en versterking van mensen met een beperking of kwetsbaarheid; e. Het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van maatschappelijk ondernemerschap; f. Het versterken van de positie van mensen met een beperking of kwetsbaarheid in de regio Twente; g. Het vergroten van de eigen regie en het versterken van de draagkracht van mantelzorgers (en vrijwilligers); alsmede h. Het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details