Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Double Decker Bus

  Stichting Double Decker Bus

  Het regelen van de voorzieningen voor dag ritten, weekenden weg en midweken weg voor mensen met een zware handicap door gebruik te maken van dubbeldekkerbus(sen) die voor deze categorie mensen is ingericht.

  details
 • Stichting Vrienden Tyltyl

  Stichting Vrienden Tyltyl

  Het bevorderen van werkzaamheden en activiteiten van de Openbare school voor speciaal onderwijs ten behoeve van meervoudig gehandicapte kinderen "TYLTYLSCHOOL", gevestigd te Rotterdam, door het aan die school verlenen van hulp en steun, meer in het bijzonder middels het aan die school in bruikleen geven van bijzondere en specifieke leer en ontwikkelings¬middelen op didactisch- en maatschappelijk gebied.

  details