Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • stichting de Klup Twente

  stichting de Klup Twente

  1. a. Het bevorderen van inclusieve mogelijkheden binnen het reguliere georganiseerde vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperking of kwetsbaarheid; b. Het zelf bieden van specifieke activiteiten voor diegenen die niet kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten; c. Het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van activiteiten aan mensen met een beperking of kwetsbaarheid; d. Het stimuleren en ontwikkelen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de ondersteuning, ontlasting en versterking van mensen met een beperking of kwetsbaarheid; e. Het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van maatschappelijk ondernemerschap; f. Het versterken van de positie van mensen met een beperking of kwetsbaarheid in de regio Twente; g. Het vergroten van de eigen regie en het versterken van de draagkracht van mantelzorgers (en vrijwilligers); alsmede h. Het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting Vrienden van de Klup Twente

  Stichting Vrienden van de Klup Twente

  Het ondersteunen van het realiseren van de kerntaken van stichting de Klup Twente

  details
 • Stichting Sol

  Stichting Sol

  De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van de maatschappelijke strijd van mensen die in hun eigen land het slachtoffer zijn van onderdrukking of discriminatie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting Woongroep-Uitgeest

  Stichting Woongroep-Uitgeest

  Het leveren van een bijdrage aan het algemeen nut door het in de lokale gemeenschap creëren van (woon-)voorzieningen in eigen regie en het bevorderen van maatschappelijke activiteiten ten behoeve van personen met een beperking en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting de Ark

  Stichting de Ark

  Huisvestiging en verzorging van ernstige meervoudige, zowel lichamelijk als geestelijk

  details
 • Stichting Handicamp Overijssel

  Stichting Handicamp Overijssel

  Reizen voor mensen met een lichamelijke beperking tussen 18 en 40 jaar

  details