Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

  Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

  De integratie van mensen met een functiebeperking in de samenleving. Het vormen van een schakel tussen organisaties van mensen met een functiebeperking op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Het behartigen van de belangen van organisaties van mensen met een functiebeperking in Limburg.

  details
 • stichting SternZorg

  stichting SternZorg

  Het bieden van een zinvolle, passende dagbesteding, kort verblijf of arbeidstoeleiding die uitgaat van de interesse, de wensen van de cliƫnt.

  details
 • Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen

  Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen

  De stichting heeft ten doel: A Het behartigen van de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of psychische beperking of welke kwetsbaarheid dan ook, die om die reden in de samenleving minder tot hun recht komen; B Het bieden van individuele ondersteuning op het terrein van Wmo en sociale zekerheid; C Het leggen van verbinding met inwoners en sociale netwerken in buurten, wijken en in de regio.

  details
 • Stichting Zuidwester

  Stichting Zuidwester

  Zorg in de breedste zin des woord ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking.

  details
 • Stichting Kibous

  Stichting Kibous

  oprichten en in stand houden van een kinderboerderij annex belevingsboerderij in de ruimste zin des woords

  details
 • Stichting Gezinshuizen Altena

  Stichting Gezinshuizen Altena

  De missie van onze stichting is om gezinshuizen te ondersteunen met de middelen die nodig zijn om de kinderen en de jongeren een goede start en ondersteuning te geven. Hierdoor vergroten wij de sociale en maatschappelijke positie van de kinderen/ jongeren van de gezinshuizen Altena en andere gezinsvormen binnen het netwerk. Wij zijn een stichting waar wij tevens zelfstandige gezinshuizen tot elkaar brengen.

  details