Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Urco

  Stichting Urco

  De Stichting heeft ten doel de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus door : a. financiële ondersteuning van instellingen in binnen- en buitenland die trainen en opleiden voor evangelisatie- en zendngsarbeid. b.financiële ondersteuning van zendings- en evangelisatieprojecen, daarbij inbegrepen de ondersteuning van medewerkers die deze projecten mogelijk maken, alsmede ondersteuning van medewerkers die zich voorbereiden op deze taken, voor zover genoemde medewerkers ten tijde van de uitvoering van de projecten dan wel voorbereidingen op deze taken niet op reguliere wijze in hun levensonderhoud worden voorzien. c. Het uitgeven en verspreiden van Evangeliserende lectuur, alsmede het beschikbaar stellen van gelden aan derden, die op dat terrein werkzaam zijn. d. Het ondersteunen van organisaties in binnen- en buitenland die ten doel hebben de verkondiging van het evangelie te bevorderen door de toerusting van gemeenteleden, lekepredikers en voorgangers voor evangelisatie en gemeenteopbouw.

  details
 • Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Het doel van de kerk is het verbreiden van het evangelie van het Koninkrijk van de Almachtige God.

  details
 • Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Uitvoering geven aan het beleid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk en het bevorderen van de belangen van deze gemeente en de tot haar behorende leden en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting As-Soennah

  Stichting As-Soennah

  De stichting heeft als doel het verwerven, ter beschikking stellen en onderhouden van gebedsruimten en activiteiten- en begeleidingscentra ten behoeve van moslims, het begeleiden van moslims op het gebied van intermenselijke relaties, het geven van onderwijs en het organiseren van culturele activiteiten voor mannen, vrouwen en kinderen, het organiseren van traditionele feesten voor in Nederland wonende moslims en begeleiding aan personen, op religieus, maatschappelijk en cultureel gebied.

  details
 • Stichting Impact Centre Chrétien Nederland

  Stichting Impact Centre Chrétien Nederland

  Generaties mannen en vrouwen opbouwen die hun omgeving positief beïnvloeden.

  details
 • Kerkgenootschap Unity in Christ

  Kerkgenootschap Unity in Christ

  Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in Rotterdam en omstreken in de breedste zin van het Woord aan alle mensen van allerlei achtergrond en religie. Wij gebruiken de Bijbel als basis voorwaarde.

  details