Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Gemeente de Bijbel

  Stichting Gemeente de Bijbel

  Gemeente De Bijbel onderschrijft als haar taken als gemeente, onderdeel zijnde van het Lichaam van Christus: aanbidding van God, geloofsopbouw, evangelisatie en sociale maatschappelijke handelingen. a. Aanbidding: Gemeente De Bijbel, bestaat er, om het lichaam van gelovigen, de gelegenheid te verschaffen, om gezamenlijk God te aanbidden en te verheerlijken. (Fil. 2:8-11; Ef. 1:22-23; 1 Kor. 6:19). b. Opbouw: Gemeente De Bijbel, bestaat er, om gelovigen te helpen om een fundament op te bouwen op grond van de Bijbelse opvatting, om het geestelijk leven geheel toe te wijden om hun geestelijke gaven te ontdekken. En om gelovigen aan te moedigen, actief deel te nemen als leden van het lichaam van Christus. (Ef. 4:11-13; Rom.12:4-8; 1 Kor.12-14). c. Evangelisatie: Gemeente De Bijbel, bestaat er, om degenen die een ongelovige en onchristelijk bestaan leiden, met het evangelie te bereiken. Leden van het lichaam van Christus zijn bemoedigd (er van overtuigd) om te zoeken naar de ongelovigen, evenals de Heilige Geest hun heeft opgezocht. Tevens zien de leden van het lichaam van Christus uit, naar gelegenheden om de liefde van Christus te delen. (2 Kor. 5:18-21; Rom.10:14-17). d. Sociale en maatschappelijke handelingen: Gemeente De Bijbel, bestaat er, om te handelen uit moreel plichtsgevoel naar de wereld toe, middels het bewijzen van de liefde en de gerechtigheid van God in woord en in daad. (Matt.25:34-36; Gal.6:10; Jac.5:1-5).

  details
 • Masjid El Fath

  Masjid El Fath

  De activiteiten van de moskeevereniging Masjid El Fath hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaalculturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. De moskeevereniging Masjid El Fath doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal.

  details
 • Love Christian centre
 • Stichting House of Light Ministries

  Stichting House of Light Ministries

  De stichting heeft als doel: de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad naar het onfeilbare woord van God, de Bijbel, zodanig dat hoorders tot geloof komen in Jezus Christus de Zoon van God.

  details
 • Stichting Credo Foundation

  Stichting Credo Foundation

  Het tot bloei brengen van mens en maatschappij

  details
 • Stichting Koningin van de Vrede

  Stichting Koningin van de Vrede

  het instandhouden van het klooster en de kapel, welke zijn gesticht te Kerkrade, aan de Hoofdstraat 20, met het uitgesproken doel een oorlogsmonument te zijn tot altijddurende erkenning van dankbaarheid der bevolking van Kerkrade voor, gedurende vreselijke oorlogsjaren en bij -----------­ gedwongen evacuatie van tienduizenden inwoners, van God verkregen----------­ weldaden , voorts tot voortdurend aandenken aan en gebed voor hen, die in of -­ door de oorlog om het leven kwamen of in lijden gedompeld werden en tot het verkrijgen van Gods zegen voor de tegenwoordige en toekomstige bevolking van de Gemeente Kerkrade.

  details