Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Processie St. Martinus Oud-Zevenaar

  Processie St. Martinus Oud-Zevenaar

  Het behouden van deze Processie voor het Dorp Ooij / Oud-Zevenaar op de laaste zondag voor St. Jan ( 24 juli ) tevens start van de kermis Onkosten hiervoor zoals geluid , bloemen en ontvangst genodigden bekostigen

  details
 • Vereniging Islamitische Vereniging Centrum Imam Malik
 • Stichting Roaring Lions Ministries

  Stichting Roaring Lions Ministries

  Het bevorderen van steun in welke vorm dan ook aan Christenen en Christelijke Organisaties die zich bezighouden met de verkondiging van het evangelie van Jezus christus in woord en/of daad.Uitgaande van het gebod van Jezus Christus tot dienstbaarheid aan de naaste, zal de stichting bij confrontatie met de nood in de wereld, haar middelen en activiteiten richten op hulpverlening vanuit Christelijk perspectief in zowel materieel als geestelijk opzicht. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Revival People Nederland

  Stichting Revival People Nederland

  Stichting RPN is een internationaal apostolisch netwerk met als doel gemeentes, kerken en bedieningen te verbinden om samen te werken en uiteindelijk Opwekking en een cultuur van het Koninkrijk te brengen daar waar wij zijn. Herstellen, Herwinnen en Herleven. Dit gaat niet ten koste van de unieke visie en roeping die elke gemeente en bediening ontvangen heeft, maar werkt ondersteunend richting de overkoepelende hoop en visie die men heeft voor een stad, gebied of land. Vanaf 2023 wil de stichting zich ook gaan richten op de nieuwe generatie en activiteiten ontplooien voor jongeren een kinderen.

  details
 • Stichting Vrienden van H. Johannes Geboorte kerk Zevenhoven
 • Gereformeerde Baptistengemeente Rotterdam-Zuid

  Gereformeerde Baptistengemeente Rotterdam-Zuid

  De Gemeente stelt zich ten doel: de Heere God te loven en te eren; de opbouw van de Gemeente en haar gasten in het geloof in God en zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest; samen een gemeenschap te vormen, die de Heere Jezus Christus wil dienen; het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.

  details