Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting New Life Christian Center Maranatha

  Stichting New Life Christian Center Maranatha

  De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , alles in de ruimste zin des woords.

  details
 • Messiaanse Gemeente Kie Tetsee
 • Refugiefonds Refugium Monachorum

  Refugiefonds Refugium Monachorum

  onder strikte voorwaarden financiële ondersteuning verlenen aan de Cisterciënserabdij Lilbosch te Echt en/of aan solemneel geprofesten van deze abdij die om welke reden dan ook de abdij zouden verlaten, vervolgens aan andere religieuze instellingen dan wel aan projecten van religieuze aard

  details
 • Christelijke Stichting Welkom

  Christelijke Stichting Welkom

  Hulp verlenen op basis van het Evangelie aan sociaal en maatschappelijke arbeid

  details
 • Stichting ADL

  Stichting ADL

  Stichting ADL heeft als doelstelling: het ondersteunen van mensen op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, geloof, zorgverlening, armoede, onderdrukking, discriminatie, eenzaamheid, sport of andere activiteiten van ideële aard en/of het financieel ondersteunen van organisaties welke zulke activiteiten ondernemen

  details
 • Stichting Financieel Beheer Christengemeente Roermond

  Stichting Financieel Beheer Christengemeente Roermond

  a) Het inzetten van financiële middelen ten behoeve van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een christelijke levenswandel; b) zorg te dragen voor samenkomstruimten waarin de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus alsmede de vorming tot een Christelijke levenswandel gestalte kan krijgen

  details