Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting De Genade van God- The Grace of God

  Stichting De Genade van God- The Grace of God

  A. Het bevorderen van ontwikkeling en de sociale en maatschappelijk betrokkenheid van kansarme kinderen en vrouwen. B. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • KKI Una Sancta

  KKI Una Sancta

  Het verlenen van diensten en financiële steun aan Indonesische Katholieke kerkgemeenschappen in Nederland die streven naar het behoud en een (harmonieuze) ontwikkeling van de katholieke Indonesische gemeenschap en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Victory Outreach Kerk Amsterdam

  Victory Outreach Kerk Amsterdam

  De boodschap van hoop delen met een ieder volgens het voorbeeld van Jezus Christus. Het houden van kerkdiensten, maar ook evangelisatie en andere beschikbare middelen worden aangewend om dit doel te bereiken. Het aanbieden van mogelijkheden waardoor mensen hun potentieel optimaal kunnen ontwikkelen.

  details
 • Abundant Grace Ministry

  Abundant Grace Ministry

  De stichting heeft ten doel: De verkondiging van Jezus Christus, de ware zoon van God, van Zijn bevrijdende kracht en van Zijn Evangeliën aan- en ten behoeve van de mensen van alle volken ter wereld, zonder enig onderscheid, het vanuit de inspiratie door de Evangeliën van Jezus Christus – geven van hulp en bijstand aan ieder – zonder enig onderscheid naar ras, kleur, taal, religie land van herkomst, sociale achtergrond of op welke andere grond dan ook – die daarom vraagt en/of dat nodig heeft; en ook alles wat – in de meest ruime zin met het vorenstaande verband houdt/het vorenstaande kan bevorderen.

  details
 • Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda

  Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda

  De Gemeente stelt zich ten doel de bevrediging van de godsdienstige en geestelijke behoeften van haar leden, overeenkomstig de beginselen van het liberaal-religieuze jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’, voor zover nodig aangepast aan de hier te lande bestaande verhoudingen.

  details
 • Stichting Maria Margaretha der Engelen

  Stichting Maria Margaretha der Engelen

  de verering van de Karmelietes Maria Margaretha der Engelen(van Valckenisse0-de heilige zuster van Oirschot-te bevorderen en de door haar beleden devotie ,in het bijzonder tot het Heilig Sacrament van de Eucharistie,uit te dragen.De stichting beoogt niet het maken van winst of het doen van uitkeringen aan de oprichters of bestuursleden van de stichting.

  details