Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Spectrum Intelligence

  Stichting Spectrum Intelligence

  Doel van de stichting: het stimuleren van de integratie en het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met de diagnose autisme, door hen werkgelegenheid te bieden op het gebied van informatietechnologie en kunstmatige intelligentie in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting Josiah Nwugo Foundation

  Stichting Josiah Nwugo Foundation

  Blijvend verbeteren van de leefomstandigheden van de dorpsbewoners waarbij scholing, schoon watervoorziening en energievoorziening centraal staan. Scholing door het voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk maken om naar school te gaan en leveren van een bijdrage in het onderhoud van de inmiddels in beide dorpen gerealiseerde water pompstations en aggregaten voor de energievoorziening. Verder worden projecten ondersteund die bijdragen aan het realiseren van de kerndoelstelling en voldoen aan de in het beleidsplan genoemde criteria.

  details
 • Stichting ict vanaf morgen

  Stichting ict vanaf morgen

  Jongeren aan het werk! Niet iedereen heeft de kans om zich te ontwikkelen in het huidige onderwijssysteem en om te gaan met de druk die daarbij komt kijken. Zeker niet als je autistisch bent of leeft met een angststoornis. Thuiszitten verstoort vaak de onderlinge verhoudingen in het gezin en vereist meer zorg van de ouders. Thuisblijven zonder perspectief en zonder een fijne sociale omgeving maakt van deze jongeren bankzitters. ICT vanaf Morgen staat voor en wil bijdragen aan een maatschappij waarin deze jongeren ook een plek hebben en met wat hulp kunnen werken aan hun ontwikkeling. Duurzame wereld In ons werk en thuis neemt ICT een prominente plaats in. We werken met laptops, PC’s, printers, servers, smart-tv’s et cetera. Nadeel, het veroudert relatief snel en wordt weggegooid. De ICT afvalberg is enorm. ICT vanaf Morgen wil daarin verantwoordelijkheid nemen en onze werkzaamheden richten op het verduurzamen van ICT apparatuur. Impact maken ICT vanaf Morgen is een social enterprise en wil impact maken door het creëren van high-fives tussen organisaties, bedrijven, jongeren èn het milieu. Daar je impact maken is inspirerend en uitdagend. Omdat wij een social enterprise zijn is winst maken niet het grote doel maar een middel om de wereld een stukje beter te maken

  details
 • Stichting Dierenasiels en Internet

  Stichting Dierenasiels en Internet

  Doelstelling volgens de statuten: a. het curatief en preventief bevorderen van het welzijn van asieldieren en dieren die het risico lopen asieldier te worden zoals zwerfdieren, gevonden dieren, dieren uit de vivisectie en dieren aangeboden aan non-profit herplaatsingsdiensten; b.al hetgeen met een en met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door: - het beheren, exploiteren van de zoekengine en website www.dierenasiels.com met bijbehorende software en database ten behoeve van dierenasiels en non-profit herplaatsingsdiensten - te trachten de tijd te verkorten die dieren in het asiel verblijven - versnelling van hereniging van zoekgeraakte dieren met hun eigenaren - het ontwikkelen van andere internettoepassingen casu quo informatietechnologie binnen het kader van de doelstelling van de stichting

  details
 • CMTC-OVM

  CMTC-OVM

  Het bevorderen van het welzijn van mensen die lijden aan vasculaire malformaties zoals CMTC ('Van Lohuizen syndroom'), in het bijzonder haar eigen leden en het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten die dit welzijn kunnen bevorderen. Het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van vasculaire malformaties zoals CMTC, de oorzaken en de behandeling daarvan, en alles wat daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt.

  details
 • Strong Through Art Stichting

  Strong Through Art Stichting

  Ons hoofd doel, als Stichting, is de kinderen van conflict gebieden te helpen met de hulp van gecontroleerde lokale erkende gespecialiseerde stichtingen. Daarnaast helpen wij mee aan de opbouw van Oekraïne, door het financieren van revalidatie centra, kinderdag verblijven, scholen en kinder ziekenhuizen.

  details