Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Josiah Nwugo Foundation

  Stichting Josiah Nwugo Foundation

  Ondersteuning van de dorpsbewoners d.m.v. scholing en schoon water- en energievoorziening. Bijdrage leveren aan het onderhoud van de beide water pompstations en het reeds gerealiseerd computercentrum voor educatie en inkomsten voor dorpsbewoners. De energie voor alle projecten moet grotendeels gebeuren d.m.v. generatoren.

  details
 • Stichting ict vanaf morgen

  Stichting ict vanaf morgen

  De stichting ICT vanaf Morgen maakt personen en bedrijven bewust van steeds schaarsere grondstoffen gebruikt voor de productie van smartphones, tablets en computers en de daarmee geassocieerde problematiek waaronder kinderarbeid en de belasting op het wereldwijde milieu.

  details
 • Stichting Dierenasiels en Internet

  Stichting Dierenasiels en Internet

  Doelstelling volgens de statuten: a. het curatief en preventief bevorderen van het welzijn van asieldieren en dieren die het risico lopen asieldier te worden zoals zwerfdieren, gevonden dieren, dieren uit de vivisectie en dieren aangeboden aan non-profit herplaatsingsdiensten; b.al hetgeen met een en met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door: - het beheren, exploiteren van de zoekengine en website www.dierenasiels.com met bijbehorende software en database ten behoeve van dierenasiels en non-profit herplaatsingsdiensten - te trachten de tijd te verkorten die dieren in het asiel verblijven - versnelling van hereniging van zoekgeraakte dieren met hun eigenaren - het ontwikkelen van andere internettoepassingen casu quo informatietechnologie binnen het kader van de doelstelling van de stichting

  details
 • CMTC-OVM

  CMTC-OVM

  Het bevorderen van het welzijn van mensen die lijden aan vasculaire malformaties zoals CMTC ('Van Lohuizen syndroom'), in het bijzonder haar eigen leden en het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten die dit welzijn kunnen bevorderen. Het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van vasculaire malformaties zoals CMTC, de oorzaken en de behandeling daarvan, en alles wat daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt.

  details
 • Stichting VathorstTV

  Stichting VathorstTV

  De cohesie tussen de bewoners van de wijk Vathorst en Amersfoort in het algemeen te vergroten.

  details
 • Stichting Synagoge Borculo

  Stichting Synagoge Borculo

  Het verkrijgen en in stand houden van de synagoge te Borculo en andere karakteristieke bouwwerken zomede het oprichten en in stand houden van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers

  details