Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • RK Parochiebestuur der RK parochie Heikant-Quirijnstok
 • Stichting Studiefonds K.P.M.

  Stichting Studiefonds K.P.M.

  Financieel ondersteunen van studenten verbonden aan de G.J.P.P. te Papua (Indonesie)

  details
 • Kerkgenootschap Centro Cristiano El Camino

  Kerkgenootschap Centro Cristiano El Camino

  De gemeente El Camino heeft als doel om het Woord van God te verkondigen, mensen tot het geloof te brengen in Jezus Christus en daarnaast een gezamenlijke band op te bouwen met elkaar en met God.

  details
 • Christengemeente Hermon

  Christengemeente Hermon

  Visie Als Christengemeente Hermon zijn wij ervan overtuigd dat iedereen een eeuwigheidswaarde heeft in Gods ogen. Ieder mens heeft kwaliteiten ontvangen die ingezet kunnen worden om de maatschappij te steunen en zo Gods Koninkrijk te bouwen hier op aarde. Missie Onze missie is dat men hun kwaliteiten ontdekken in God en ze inzetten in de maatschappij met kwaliteit en hoog standaard. Christengemeente Hermon richt zich tot ieder mens. Wij geloven wij men kunnen voorbereiden vanaf geboorte om zich in te zetten in de maatschappij met Gods principes. Wij richten ons op regio Eindhoven en omstreken.

  details
 • Messiaanse Gemeente Kie Tetsee
 • My Father\'s House, Jesus Gospel Church

  My Father's House, Jesus Gospel Church

  In navolging van de geboden van de Heer Jezus Christus, zoals onder andere beschreven in MattheĆ¼s 28:18-20; Marcus 12:30-31; Johannes 13:34-35 en Romeinen 13:8-10 is het doel van de gemeente: a. God te eren en Hem lief te hebben; b. Elkaar lief te hebben naar het voorbeeld van Christus; c. Haar missionaire taak te vervullen door: in woord en daad getuige te zijn van Jezus Christus, - diaconale zorg, met name te noemen de zorg voor de zwakken en behoeftigen in en buiten de gemeente, - deelneming aan en stimulering van zending en evangelisatie in en buiten Nederland; d. Allen die aan haar zorg zijn toevertrouwd te onderrichten in het geloof; e. Het ondersteunen van weduwen en wezen in Sri Lanka.

  details