Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Spade Regen Gemeente Nederland

  Spade Regen Gemeente Nederland

  We zijn een kerkgenootschap die haar doelstelling vindt in het evangelie volgens o.a. Lucas 10:27 en Matteus 28:18-20 Lucas 10:27: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Mattheüs 28:18-20: “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.” ( Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.)

  details
 • Stichting La Puente Amsterdam

  Stichting La Puente Amsterdam

  Administratieve ondersteuning in alle activiteiten van Victory Outreach Amsterdam om de boodschap van hoop te delen met een ieder volgens het voorbeeld van Jezus Christus.

  details
 • Evangelische Gemeente\"Word of Life\"

  Evangelische Gemeente"Word of Life"

  Wij zijn de kerk met missie: Waar mensen worden opgebouwd in hun relatie met God en elkaar, waar mensen een omgeving ervaren van geloof, hoop en liefde, waar mensen groeien in hun van God gegeven dromen en talenten waar mensen worden toegerust om een positief verschil te maken in hun omgeving, waar ‘vormen’ veranderen met de tijd, terwijl de ‘inhoud’ gebaseerd blijft op de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel, waar we modern van stijl zijn, én diepgaand qua inhoud, waar hart en houding (hoe en waarom we dingen doen) voorrang hebben op hoofd en handen (wat we doen)

  details
 • Freedom Church Rotterdam

  Freedom Church Rotterdam

  Christian organisation that evangelises, supporting local community through small support groups every week, growing personal development through others by coaching, prayer and understanding more of who Jesus is by teaching the Gospel. Meeting weekly to share the gospel and build unified community.

  details
 • Kerk van het Ochtendlicht

  Kerk van het Ochtendlicht

  1. zich wijden aan de opbouw van de kerken de kerk naar Gods hart te bewerkstelligen, zodat de gelovigen met een hart en een geest de ware en enige God kunnen vereren; 2. om Gods evangelie te prediken en te getuigen; 3. Gods Woord te verkondigen als onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en leven.

  details
 • Eglise Chretienne Evangelique le Chandelier

  Eglise Chretienne Evangelique le Chandelier

  Christus te erkennen als Almachtig Hoofd van de kerk over de gehele wereld en het woord van God te onderwijzen aan alle volkeren.Diensten tot de gemeente behorend op te richten,voor het verbreiden van het Evangelie en het werk zoals omschreven in de statuten.

  details