Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Grace Church

  Stichting Grace Church

  Het evangelie te verkondigen (nationaal en internationaal) De mensen naar Jezus Christus te leiden en te dopen Het bieden van Bijbelstudie, bevrijdingspastoraat, geestelijke-, persoonlijke en huwelijkscounseling Het organizeren van gebedsdagen, nachtwaken en evangelische evenementen met als doel zielen te winnen voor Jezus Christus Het bieden van primaire levensbehoeften aan mensen in nood Het bieden van coaching and begeleiden Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zowel nationaal als international gezien

  details
 • Processie St. Martinus Oud-Zevenaar

  Processie St. Martinus Oud-Zevenaar

  Het behouden van deze Processie voor het Dorp Ooij / Oud-Zevenaar op de laaste zondag voor St. Jan ( 24 juli ) tevens start van de kermis Onkosten hiervoor zoals geluid , bloemen en ontvangst genodigden bekostigen

  details
 • Stichting Roaring Lions Ministries

  Stichting Roaring Lions Ministries

  Het bevorderen van steun in welke vorm dan ook aan Christenen en Christelijke Organisaties die zich bezighouden met de verkondiging van het evangelie van Jezus christus in woord en/of daad.Uitgaande van het gebod van Jezus Christus tot dienstbaarheid aan de naaste, zal de stichting bij confrontatie met de nood in de wereld, haar middelen en activiteiten richten op hulpverlening vanuit Christelijk perspectief in zowel materieel als geestelijk opzicht. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

  details