Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting vrienden van kerkgenootschap Arche de L\' Alliance

  Stichting vrienden van kerkgenootschap Arche de L' Alliance

  Kerkenraad Vanuit onze visie is een aantal initiatieven ontwikkeld, die we inmiddels als onderdelen van onze missie nader uitwerken en waar mogelijk reeds in uitvoering hebben. Het gaat om de navolgende initiatieven: Diensten Iedere vrijdag en zondag wordt er een dienst georganiseerd in het teken van aanbidding en loving. Op vrijdag wordt er gebeden, gepreekt en gerepeteerd. Op zondag is het een dienst van gebed, preek, senna en lofliederen. Ook kinderen krijgen onderwijzing en de gerepeteerde liederen worden gespeeld. Het programma van de week en aankomende activiteiten worden tijdens de diensten medegedeeld. Muziekdiensten Er worden diensten georganiseerd met de nadruk op muziek. Door het houden van muziekdiensten met nadruk op muziek, proberen we mensen, naast eigen gemeenteleden, te enthousiastmeren om kerkdiensten bij te wonen. Muziek geldt voor aanbidding en loving. Muziek raakt mensen op een speciale manier. Diensten worden gehouden met een live gospelkoor. Door meer muzikanten te stimuleren muziek te maken, wordt er gebruikt gemaakt van verschillende gospelkoren die van zowel binnen- als buitenland komen spelen op uitnodiging. Hierin neemt de dirigent leiding. Muzieklessen Op vrijdagavond is er een avond georganiseerd om de jongeren muziek te laten leren en te spelen. Er wordt gespeeld met muziekinstrumenten onder begeleiding van een dirigent om muziek te leren spelen. Er worden muzieklessen gegeven en gerepeteerd. Ontmoeting evangelisatie In een jaar worden er 3 grote evangelisatie moment georganiseerd om veel mensen te kunnen bereiken en bij God te brengen. Bijeenkomst ondersteuning cultuur Er worden bijeenkomsten georganiseerd om culturele activiteiten te ondersteunen. Er komen verschillende culturen samen en werken samen aan het project om te integreren in de Nederlandse cultuur en in elkaars cultuur. Vrouwenbijeenkomsten Er worden vrouwenbijeenkomsten georganiseerd om vrouwen te bemoedigen in de samenleving. Familie conflicten Door middel van bemiddeling families weer herenigen Integratietraject Allochtonen meehelpen te integreren in de Nederlandse cultuur dmv lezingen en vertalingen en luisteren. Zij worden opgehaald en thuis gebracht om de dienst bij te wonen. Taallessen Door middel van lezen van Bijbelse geschriften en luisteren naar verhalen wordt er ook iedere vrijdag en zondag gewerkt aan het stimuleren van de taalkennis van de kinderen. Motoriek, sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling Kinderen krijgen te maken met actuele maatschappelijke gebeurtenissen gekoppeld aan bijbelse verhalen. Zij lezen mee, praten erover zingen en dansen. Zij leren te luisteren naar elkaar, elkaars mening te accepteren en begrip te tonen naar elkaar. Ze spelen, delen samen en tonen interesse naar elkaar. Hierdoor ontstaan ook vriendschappen. Ze tekenen en knutselen. Wat zij gemaakt of gedaan hebben, kunnen zij in de dienst laten zien. Waar nodig wordt extra aandacht aanbesteed. Afrikaanse keuken Het aanbieden en kennismaken van de Afrikaanse cultuur in het thema van eten. Er kunnen hapjes geproefd worden en geleerd worden hoe te bereiden. Trouw- en herdenkingsdiensten Naast wekelijkse kerkdiensten worden er ook trouw- en rouwdiensten georganiseerd De diensten worden tot op heden gehouden in een gehuurde ruimte. Uiteindelijk is het ons doel om een eigen kerkruimte te realiseren. Kinderen en jongeren: Iedere zondag is er een gelegenheid om met de kinderen samen te komen en hen te stimuleren in luisteren, lezen en ondernemen. Deze activiteiten worden naar voren gebracht in de dienst. Eén keer per maand komen jongeren/tieners samen om het woord te delen en om zich sterk te maken in de gemeente en om zo meer jongeren te bereiken om bij God te brengen.

  details
 • Rehoboth Evangelische Kerk van alle Naties

  Rehoboth Evangelische Kerk van alle Naties

  Welkom bij Rehoboth Evangelische Kerk van Alle Naties – (REKAN) Rehoboth Evangelische Kerk van Alle Naties (REKAN) zet een poging om de kerk die van plan te zijn als een multiraciale, meertalige en multiculturele gemeenschap van het geloof geworden. Wij zijn van mening dat elke traditie, elke natie, en elke culturele verscheidenheid zijn eigen rijkdom, en op basis van deze grond, wordt de kerk opgericht om deze diversiteit te vangen en het opbouwen van een gemeenschappelijke aanbidden plek voor iedereen. Bijbelse mandaat en gemeenschappelijke gronden “… want mijn tempel zal ‘Huis van gebed voor iedereen’ worden genoemd.” (Jesaja 56: 7) “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken …,” (Mattheüs 28:19) “Op de pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen…” (Handelingen 2: 1) “Er kan nu geen sprake meer zijn var Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden.” (Galaten 3:28) “…Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand.” (Openbaring 7: 9)

  details
 • FREE ALLIANCE

  FREE ALLIANCE

  Het bewustzijn van mensen terug te laten keren naar de oorspronkelijke staat van Eenheid (Universeel Bewustzijn), en om mensen te leren hoe dit te doen volgens de Wet van Een. Het gemeenschappelijk bestuderen, beoefenen en in de praktijk brengen van de Wet van Een en onzelfzuchtige liefde. Het aanbieden van lessen, onderwijs en opleidingen in Universeel Bewustzijn en de Wet van Een. Het wereldwijd oprichten en onderhouden van centra, leefgemeenschappen, Houses of Practice en kloosters waar gelegenheid geboden wordt aan mensen die gezamenlijk willen leren en leven volgens de geloofsbeginselen van Free Alliance Eenheid en harmonie creëren in de mens en om de mens heen. Het bewust toepassen van zorgzaamheid, vriendelijkheid, liefdevol zijn, geven en medeleven. Het leven in en vanuit Eenheidsgevoel. Het creëren, manifesteren en aanbieden van alles wat nodig is om onze grondslag en doelstellingen te verwezenlijken. Het ondersteunen, verbonden zijn aan en inzetten voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (d.d. 10 december 1948). Het praktiseren en onderwijzen van het recht dat elk mens heeft om te leven in privacy en anonimiteit. Verenigen en niet verdelen. Het verbonden zijn met en inzetten voor de Lessen van de Wet van Een. Het inzetten voor en verdedigen van het behoud van vrijheid van geloof, vrijheid om te kiezen, vrijheid om te denken en vrijheid om te weten. Het onderwijzen van en leven naar De Wet van Een en The Book of Practice. Het oprichten van scholen, weeshuizen en kinderopvang waar jongeren opgeleid en begeleid kunnen worden. Het ondersteunen van de hulpbehoevenden in de maatschappij in de vorm van verschillende Human Help Projects (HHP). Het werven van genoeg fondsen en andere financiële ondersteuning zodat onderwijs en opleiding op den duur kosteloos kunnen worden aangeboden.

  details
 • Stichting Marcel Cohen

  Stichting Marcel Cohen

  De stichting heeft ten doel Het doen van uitkeringen aan de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag - bij voorkeur t.b.v. activiteiten op Joods educatief, cultureel en sociaal terrein voor de jeugd. - ten behoeve van andere activiteiten van/voor de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag.

  details
 • Stichting Behoud Oude Haagse Synagoge

  Stichting Behoud Oude Haagse Synagoge

  Instandhouding van de Portugese Synagoge in Den Haag door middel van geldelijke bijdragen.

  details
 • Stichting LJG Fondsen

  Stichting LJG Fondsen

  Het verwerven en beheren van geldmiddelen t.b.v. de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda te Den Haag (LJG) alsmede het doen van uitkeringen aan de LJG uit die geldmiddelen overeenkomstig de religieuze en sociale doelstelling van de LJG, alsmede zoveel mogelijk in overeenstemming met de door de verschaffers van die middelen bestemming; en voorst al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden, het verwerven van schenkingen, erfstellingen en legaten, het verkrijgen van subsidies en andere wettige middelen die tot het doel dienstig kunnen zijn.

  details