Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Marcel Cohen

  Stichting Marcel Cohen

  Het kunnen doen van een geldelijke bijdrage aan het onderwijs binnen de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda

  details
 • Stichting LJG Fondsen

  Stichting LJG Fondsen

  Het steunen in geldelijke zin van de LJG Beth Jehoeda

  details
 • Stichting Beheer Synagoge

  Stichting Beheer Synagoge

  Het beheer en de exploitatie van OG om de LJG Beth Jehoeda te ondersteunen en te faciliteren bij het houden van erediensten en het organiseren van sociale en culturele activiteiten

  details
 • Stichting Beth Hachaim
 • Life Church Nijkerk

  Life Church Nijkerk

  Het doel van de gemeente is: 1. God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt. 2. Jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. 3. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen.

  details
 • Stichting Vrienden van de Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans

  Stichting Vrienden van de Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans

  1A. Het in stand houden van de Basiliek van de heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans in Schiedam, welk gebouw eigendom is van de parochie De Goede Herder te Schiedam, met zijn religieuze, culturele, historische en sociale waarden. 1B. Het bevorderen van al hetgeen met het sub a. omschrevene samenhangt, in de ruimste zin des woords.

  details