Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting LJG Fondsen

  Stichting LJG Fondsen

  Het steunen in geldelijke zin van de LJG Beth Jehoeda

  details
 • Stichting Beheer Synagoge

  Stichting Beheer Synagoge

  Het beheer en de exploitatie van OG om de LJG Beth Jehoeda te ondersteunen en te faciliteren bij het houden van erediensten en het organiseren van sociale en culturele activiteiten

  details
 • Stichting Beth Hachaim
 • Life Church Nijkerk

  Life Church Nijkerk

  Het doel van de gemeente is: 1. God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt. 2. Jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. 3. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen.

  details
 • Rios de Agua Viva, Nederland

  Rios de Agua Viva, Nederland

  1. De overdracht van kennis over Jezus en zijn betekenis voor het spirituele welzijn van de mens. 2.Het geven van cursus over het woord van God, de gelovigen leren God te gehoorzamen 3. Het verspreiden van informatie; evangelisatie en bekering; 4. De missies van Rios de Agua Viva, en andere aanverwante organisaties, wereldwijd op deze wijze te ondersteunen. 5. Wij georganiseerd activiteiten voor tiener, waar ze kunnen wat betekent God in hun dagelijkse leven. 6. Zondag schoolkinderen en zomeractiviteiten met andere kinderen van ander gemeente in Nederland.

  details
 • Stichting la Puente Alkmaar

  Stichting la Puente Alkmaar

  Het verheerlijken van God door het maken van discipelen uit alle volken. Het Stichten van kerken zodat gelovigen God aanbidden, ongelovigen winnen voor Christus en meer gelijkvormig worden aan Christus ( Mattheus 28:18-20)

  details