Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Rios de Agua Viva, Nederland

  Rios de Agua Viva, Nederland

  1. De overdracht van kennis over Jezus en zijn betekenis voor het spirituele welzijn van de mens. 2.Het geven van cursus over het woord van God, de gelovigen leren God te gehoorzamen 3. Het verspreiden van informatie; evangelisatie en bekering; 4. De missies van Rios de Agua Viva, en andere aanverwante organisaties, wereldwijd op deze wijze te ondersteunen. 5. Wij georganiseerd activiteiten voor tiener, waar ze kunnen wat betekent God in hun dagelijkse leven. 6. Zondag schoolkinderen en zomeractiviteiten met andere kinderen van ander gemeente in Nederland.

  details
 • Stichting la Puente Alkmaar

  Stichting la Puente Alkmaar

  Het verheerlijken van God door het maken van discipelen uit alle volken. Het Stichten van kerken zodat gelovigen God aanbidden, ongelovigen winnen voor Christus en meer gelijkvormig worden aan Christus ( Mattheus 28:18-20)

  details
 • Katholiek Apostolische Kerk Nederland

  Katholiek Apostolische Kerk Nederland

  Als Kerk van Jezus Christus alle mensen tot God te brengen en daartoe Zijn bode in de wereld te zijn.

  details
 • Christelijke Gemeente SHALOM

  Christelijke Gemeente SHALOM

  (uit statuten) 3.4 De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met - Hem en in Hem met elkaar.

  details
 • Gemeente des Heeren Apeldoorn
 • Metsuda

  Metsuda

  - Het voorzien in onderwijs en pastoraat, als een interkerkelijke organisatie, aan leden van de multiculturele samenleving, ter verbetering van persoonlijke en interpersoonlijke relaties in binnen- en buitenland. - Het geven van advies en ondersteuning aan kerken in Nederland, om hen in staat te stellen om hun doelstellingen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te realiseren, met name op het gebied van geloofszaken en Bijbels pastoraat. - Het ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland die het evangelie van Jezus Christus brengen (MatteĆ¼s 28:18). - Het ondersteunen (diaconie) van christenen in binnen- en buitenland als er sprake is van (a) schulden of (b) een dringende morele verplichting (natuurlijke verbintenis). Dit besluit wordt genomen door het bestuur met algemene stemmen. - Het toerusten van christenen voor pastoraat via onderwijs en trainingsconferenties. - Het bewerkstelligen van een kerk in de eenheid van het geloof en in de kennis van Jezus Christus.

  details