Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Katholiek Apostolische Kerk Nederland

  Katholiek Apostolische Kerk Nederland

  Als Kerk van Jezus Christus alle mensen tot God te brengen en daartoe Zijn bode in de wereld te zijn.

  details
 • Christelijke Gemeente SHALOM

  Christelijke Gemeente SHALOM

  (uit statuten) 3.4 De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met - Hem en in Hem met elkaar.

  details
 • Gemeente des Heeren Apeldoorn
 • Metsuda

  Metsuda

  - Het voorzien in onderwijs en pastoraat, als een interkerkelijke organisatie, aan leden van de multiculturele samenleving, ter verbetering van persoonlijke en interpersoonlijke relaties in binnen- en buitenland. - Het geven van advies en ondersteuning aan kerken in Nederland, om hen in staat te stellen om hun doelstellingen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te realiseren, met name op het gebied van geloofszaken en Bijbels pastoraat. - Het ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland die het evangelie van Jezus Christus brengen (Matteüs 28:18). - Het ondersteunen (diaconie) van christenen in binnen- en buitenland als er sprake is van (a) schulden of (b) een dringende morele verplichting (natuurlijke verbintenis). Dit besluit wordt genomen door het bestuur met algemene stemmen. - Het toerusten van christenen voor pastoraat via onderwijs en trainingsconferenties. - Het bewerkstelligen van een kerk in de eenheid van het geloof en in de kennis van Jezus Christus.

  details
 • Bureau Studiefinanciering TU Kampen

  Bureau Studiefinanciering TU Kampen

  Financiële steun verlenen aan studenten aan de TU Kampen, die het uitgesproken doel hebben zich beschikbaar te gaan stellen als predikant in een Gereformeerde Kerk in Nederland, of één die waarmee kerkelijke gemeenschap wordt geoefend, terwijl tijdens (een gedeelte van) de studie door het ontbreken van financiële middelen en voorzieningen, zij geheel of gedeeltelijke op deze kerkelijke voorziening zijn aangewezen.

  details
 • Evangelische Gemeente Jozua

  Evangelische Gemeente Jozua

  De gemeente stelt zich ten doel: 1. Een actieve en levende gemeente te zijn zoals dat beschreven staat in het Woord van God met Jezus aan het hoofd van de gemeente, geleid door zijn heilige Geest. 2. Het dienen van God in woord en daad. 3. Het eren en verheerlijken van God. 4. Het verkondigen van het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus. 5. Mensen aan de voeten van Jezus te brengen, ze te dopen en ze te leren leven volgens het Woord van God, vervuld en geleid door de heilige Geest. 6. Mensen maken tot leerlingen (discipelen) van Jezus Christus. 7. Om te zien naar de armen, verdrukten, zieken en gebondenen en hen te helpen in woord en daad. 8. Het worden van een meer en meer bijbels functionerende gemeente.

  details