Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder

  Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder

  Het evangelie van Christus verkondigen aan alle leeftijden en groepen via verschillende activiteiten. Nieuwe kerken planten en bestaande kerken ondersteunen. Zendelingen voorbereiden om naar andere plaatsten te gaan.

  details
 • KKI Una Sancta

  KKI Una Sancta

  Het verlenen van diensten en financiële steun aan Indonesische Katholieke kerkgemeenschappen in Nederland die streven naar het behoud en een (harmonieuze) ontwikkeling van de katholieke Indonesische gemeenschap en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Gemeente des Heeren Heerlen

  Gemeente des Heeren Heerlen

  De Gemeente is een op zichzelf staande geloofsgemeente, die haar geloofsbeleving baseert op en ontleent aan de Bijbel.

  details
 • Victory Outreach Kerk Amsterdam

  Victory Outreach Kerk Amsterdam

  De boodschap van hoop delen met een ieder volgens het voorbeeld van Jezus Christus. Het houden van kerkdiensten, maar ook evangelisatie en andere beschikbare middelen worden aangewend om dit doel te bereiken. Het aanbieden van mogelijkheden waardoor mensen hun potentieel optimaal kunnen ontwikkelen.

  details
 • Gemeente des Heeren Krimpen aan den IJssel

  Gemeente des Heeren Krimpen aan den IJssel

  De Gemeente is een op zichzelf staande geloofsgemeente die haar geloofsbeleving baseert op het Woord des levens, de Bijbel.

  details
 • Abundant Grace Ministry

  Abundant Grace Ministry

  De stichting heeft ten doel: De verkondiging van Jezus Christus, de ware zoon van God, van Zijn bevrijdende kracht en van Zijn Evangeliën aan- en ten behoeve van de mensen van alle volken ter wereld, zonder enig onderscheid, het vanuit de inspiratie door de Evangeliën van Jezus Christus – geven van hulp en bijstand aan ieder – zonder enig onderscheid naar ras, kleur, taal, religie land van herkomst, sociale achtergrond of op welke andere grond dan ook – die daarom vraagt en/of dat nodig heeft; en ook alles wat – in de meest ruime zin met het vorenstaande verband houdt/het vorenstaande kan bevorderen.

  details