Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Evangelische Gemeente Jozua

  Evangelische Gemeente Jozua

  De gemeente stelt zich ten doel: 1. Een actieve en levende gemeente te zijn zoals dat beschreven staat in het Woord van God met Jezus aan het hoofd van de gemeente, geleid door zijn heilige Geest. 2. Het dienen van God in woord en daad. 3. Het eren en verheerlijken van God. 4. Het verkondigen van het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus. 5. Mensen aan de voeten van Jezus te brengen, ze te dopen en ze te leren leven volgens het Woord van God, vervuld en geleid door de heilige Geest. 6. Mensen maken tot leerlingen (discipelen) van Jezus Christus. 7. Om te zien naar de armen, verdrukten, zieken en gebondenen en hen te helpen in woord en daad. 8. Het worden van een meer en meer bijbels functionerende gemeente.

  details
 • Gemeenschap van Christenen

  Gemeenschap van Christenen

  Verkondiging van het Evangelie in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Baptisten Gemeente De Hoeksteen Alblasserdam

  Baptisten Gemeente De Hoeksteen Alblasserdam

  Uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus.

  details
 • Gemeente des Heeren

  Gemeente des Heeren

  zie activiteiten

  details
 • Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder

  Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder

  Het evangelie van Christus verkondigen aan alle leeftijden en groepen via verschillende activiteiten. Nieuwe kerken planten en bestaande kerken ondersteunen. Zendelingen voorbereiden om naar andere plaatsten te gaan.

  details
 • KKI Una Sancta

  KKI Una Sancta

  Het verlenen van diensten en financiƫle steun aan Indonesische Katholieke kerkgemeenschappen in Nederland die streven naar het behoud en een (harmonieuze) ontwikkeling van de katholieke Indonesische gemeenschap en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details