Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting zendelingen hulp christenen van de weg

  Stichting zendelingen hulp christenen van de weg

  Onze doelstelling is om financiële en geestelijke hulp te bieden aan armen en materiële hulp ook aan jongeren en gedetineerden en drugs verslaafden We willen graag hulp bieden aan kleine kerken die geen inkomsten hebben om muziek instrumenten te kopen. En sponseren van muziek instrumenten enzo voorts .

  details
 • Stichting Moslim Informatie Centrum Nederland

  Stichting Moslim Informatie Centrum Nederland

  - de bevordering van de kennis over de islam - de behartiging van het welzijn van moslims in Nederland

  details
 • Ceflu Cristi Ceu da Santa Maria

  Ceflu Cristi Ceu da Santa Maria

  Het faciliteren van de Santo Daime ceremoniën. De beschikbaarheid van het Sacrament borgen middels de Institutionele organisatie in Brazilië. Bewaken van de legale status waarbinnen de ceremoniën plaatsvinden.

  details
 • Stichting Gemeente De Troon van Genade

  Stichting Gemeente De Troon van Genade

  De doelstelling: Gemeente De Troon van Genade is een gemeenschap waar christenen en niet christenen bijeen komen; om elkaar te helpen groeien in het geloof, elkaar te bemoedigen en te bekrachtigen in de Here Jezus Christus en waar de Bijbel centraal staat als bron en richtlijn voor alles.

  details
 • Evangelie gemeente de Deur Eindhoven

  Evangelie gemeente de Deur Eindhoven

  Discipelen maken en de wereld bereiken met het evangelie.

  details
 • Franciscusgenootschap

  Franciscusgenootschap

  Het Kerkgenootschap heeft ten doel: 1. De mensenrecht te belichten naar artikel .1. van de Nederlandse Grondwet. Die aangeeft dat alle mensen, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 2. Het Franciscus kerkgenootschap houd zich aan de doelstellingen van Kerkgenootschappen, als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals opgesteld op 24 juni 2004 opnieuw en ongewijzigd is vastgelegd. 3. Het belichten en streven naar de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven en talenten die van grote betekenis zijn voor onze samenleving. Het scheppen van een broederschap, waarin men in elkaar noden en behoeftes kan voorzien. Het Kerkgenootschap is een op zichzelf staande geloof genootschap die haar geloofsbeleving baseert op de filosofie en de Vroomheid van Sint Franciscus de belichaming van een nieuw persoonlijk gekleurd soort vroomheid. 4. De verantwoordelijkheid te accepteren om de grote opdracht te vervullen, namelijk de verbreiding van het bewust maken van mensen wat het leven te bieden heeft als een van de manieren om dichter bij elkaar en ons innerlijke wezen te komen. Onderricht over natuur behoud en diens prachtige weergave die van groot belang is voor ons bestaan. 5. Eenheid en gemeenschap tussen individuen en hun verschillende taken, interesses en waarden te creëren, voor de orde en samenhang van een goede maatschappij, waar een ieder word gerespecteerd desondanks ieders overtuiging of afkomst.

  details