Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Franciscusgenootschap

  Franciscusgenootschap

  Het Kerkgenootschap heeft ten doel: 1. De mensenrecht te belichten naar artikel .1. van de Nederlandse Grondwet. Die aangeeft dat alle mensen, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 2. Het Franciscus kerkgenootschap houd zich aan de doelstellingen van Kerkgenootschappen, als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals opgesteld op 24 juni 2004 opnieuw en ongewijzigd is vastgelegd. 3. Het belichten en streven naar de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven en talenten die van grote betekenis zijn voor onze samenleving. Het scheppen van een broederschap, waarin men in elkaar noden en behoeftes kan voorzien. Het Kerkgenootschap is een op zichzelf staande geloof genootschap die haar geloofsbeleving baseert op de filosofie en de Vroomheid van Sint Franciscus de belichaming van een nieuw persoonlijk gekleurd soort vroomheid. 4. De verantwoordelijkheid te accepteren om de grote opdracht te vervullen, namelijk de verbreiding van het bewust maken van mensen wat het leven te bieden heeft als een van de manieren om dichter bij elkaar en ons innerlijke wezen te komen. Onderricht over natuur behoud en diens prachtige weergave die van groot belang is voor ons bestaan. 5. Eenheid en gemeenschap tussen individuen en hun verschillende taken, interesses en waarden te creëren, voor de orde en samenhang van een goede maatschappij, waar een ieder word gerespecteerd desondanks ieders overtuiging of afkomst.

  details
 • Stichting Ruach Christengemeente

  Stichting Ruach Christengemeente

  Stichting Ruach Ministries, hierna te noemen RM, is een Christelijke gemeente (kerk) en bestaat sinds 9 januari 1995 en heeft vanaf 2008 de ANBI status . Middels deze status is RM fiscaal erkend als een Algemeen Nut Beogende Instel

  details
 • Public Church

  Public Church

  “Een christelijke gemeenschap te vormen, die groeit in liefde en getal, die leidend zal zijn voor de stadscultuur.”

  details
 • The New Wine Harvest Church

  The New Wine Harvest Church

  Onder andere naar buiten toe de directe verkondiging aan de wereld (het winnen van zielen) en het omzien en de zorg voor de weduwen en de wezen uit Sri Lanka en overige landen. En naar binnen toe ondersteuning en opbouw van het geestelijk leven van de gemeente. Het omzien naar elkaar en zorg voor elkaar. New Wine Harvest Church is een gemeenschap van Christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin, en omzien naar elkaar en zorg dragen voor elkaar als een gezin van God. New wine Harvest Church gemeente wil een gemeente zijn waar de Heilige Geest de ruimte heeft om aanwezig te zijn. De plaatselijke Gemeente! De visie voor de plaatselijke gemeente is dat deze zal functioneren als een lichaam en zichzelf zal presenteren als het Lichaam van Christus op aarde.

  details
 • Stichting Alcance Victoria

  Stichting Alcance Victoria

  God verheerlijke door middel van discipelen maken van alle volken. Stichten van kerken en jeugd training Center. Uitreiken en hulp geven aan mensen in nood.

  details
 • Victory Outreach International

  Victory Outreach International

  Financiële steun geven aan missionaries. De boodschap van hoop delen met een ieder volgens het voorbeeld van Jezus Christus. Het houden van kerkdiensten, maar ook evangelisatie en andere beschikbare middelen worden aangewend om dit doel te bereiken. Het aanbieden van mogelijkheden waardoor mensen hun potentieel optimaal kunnen ontwikkelen.

  details