Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Ruach Christengemeente

  Stichting Ruach Christengemeente

  Stichting Ruach Ministries, hierna te noemen RM, is een Christelijke gemeente (kerk) en bestaat sinds 9 januari 1995 en heeft vanaf 2008 de ANBI status . Middels deze status is RM fiscaal erkend als een Algemeen Nut Beogende Instel

  details
 • Public Church

  Public Church

  “Een christelijke gemeenschap te vormen, die groeit in liefde en getal, die leidend zal zijn voor de stadscultuur.”

  details
 • The New Wine Harvest Church

  The New Wine Harvest Church

  Onder andere naar buiten toe de directe verkondiging aan de wereld (het winnen van zielen) en het omzien en de zorg voor de weduwen en de wezen uit Sri Lanka en overige landen. En naar binnen toe ondersteuning en opbouw van het geestelijk leven van de gemeente. Het omzien naar elkaar en zorg voor elkaar. New Wine Harvest Church is een gemeenschap van Christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin, en omzien naar elkaar en zorg dragen voor elkaar als een gezin van God. New wine Harvest Church gemeente wil een gemeente zijn waar de Heilige Geest de ruimte heeft om aanwezig te zijn. De plaatselijke Gemeente! De visie voor de plaatselijke gemeente is dat deze zal functioneren als een lichaam en zichzelf zal presenteren als het Lichaam van Christus op aarde.

  details
 • Stichting Alcance Victoria

  Stichting Alcance Victoria

  God verheerlijke door middel van discipelen maken van alle volken. Stichten van kerken en jeugd training Center. Uitreiken en hulp geven aan mensen in nood.

  details
 • Victory Outreach International

  Victory Outreach International

  Financiële steun geven aan missionaries. De boodschap van hoop delen met een ieder volgens het voorbeeld van Jezus Christus. Het houden van kerkdiensten, maar ook evangelisatie en andere beschikbare middelen worden aangewend om dit doel te bereiken. Het aanbieden van mogelijkheden waardoor mensen hun potentieel optimaal kunnen ontwikkelen.

  details
 • STICHTING NEW ANOINTING MINISTRIES WORLDWIDE

  STICHTING NEW ANOINTING MINISTRIES WORLDWIDE

  De stichting heeft ten doel evangelie bediening met een opdracht van God voor reveille van het christendom, redding van de mensheid en krachtdadig evangeliseren van de wereld.

  details