Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Saturna

  Stichting Saturna

  Stichting Saturna heeft ten doel het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidies of anderszins: 1. aan instellingen, die zich richten op culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke doeleinden; 2. ten behoeve van projecten van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke aard; 3. aan personen die behoefte hebben aan financiële ondersteuning vanwege hun betrokkenheid bij instellingen en/of projecten als hiervoor omschreven, dan wel in verband met studie in of onderzoek naar onderwerpen die verband houden met de hiervoor omschreven doeleinden, 4. al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt. De hiervoor bedoelde instellingen, projecten en personen kunnen gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in Nederland of daarbuiten.

  details
 • stichting kinderboerderij de kleine artis

  stichting kinderboerderij de kleine artis

  Het onderhouden en verzorgen van de terreinen en dieren. een rustplaats te zijn waar kinderen ,ouders en grootouders en dieren in een veilig omgeving kunnen ontmoeten. Waar minder valide medemens ook hier een plaats vindt waar zich kan ontspannen

  details
 • Stichting I AmJong

  Stichting I AmJong

  Stichting I AmJong heeft als krachtig doel om jeugd en jongeren een buitengewone kans te bieden om het beste uit zichzelf te halen. We erkennen dat er een dringende behoefte is aan zinvolle dagbesteding en vrijetijdsactiviteiten voor deze doelgroep. Daarom zetten we ons in om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, een productieve dagstructuur op te bouwen en gemeenschapszin te stimuleren. Onze stichting is vastbesloten om jongeren te empoweren en hen te ondersteunen bij het realiseren van hun volledige potentieel. We begrijpen dat jongeren vaak behoefte hebben aan betekenisvolle activiteiten die hen uitdagen, inspireren en voldoening geven. Daarom bieden we een breed scala aan programma's, workshops en evenementen die gericht zijn op het ontwikkelen van hun vaardigheden, talenten en zelfvertrouwen. Het opbouwen van een productieve dagstructuur is van essentieel belang voor jongeren om hun tijd op een zinvolle en constructieve manier door te brengen. We streven ernaar om hen te begeleiden bij het creëren van routines en gewoonten die hen helpen om hun energie en tijd effectief te benutten. Door middel van onze activiteiten moedigen we jongeren aan om hun passies na te streven, nieuwe interesses te ontdekken en hun horizon te verbreden. Bovendien hechten we grote waarde aan het kweken van gemeenschapszin onder jongeren. We geloven dat het gevoel van verbondenheid en samenwerking cruciaal is voor hun sociale en emotionele welzijn. Daarom bieden we mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen aan gezamenlijke projecten, teamactiviteiten en vrijwilligerswerk. Hierdoor kunnen ze waardevolle relaties opbouwen, empathie ontwikkelen en een positieve impact hebben op hun omgeving. Stichting I AmJong staat klaar om de jeugd en jongeren te ondersteunen bij het vinden van hun eigen weg naar succes en voldoening. We zijn toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin ze kunnen groeien, bloeien en zichzelf kunnen zijn. Samen streven we ernaar om een generatie van zelfverzekerde, veerkrachtige en betrokken jongeren te inspireren die klaar zijn om de wereld te veroveren.

  details
 • Stichting Liefde voor Leven

  Stichting Liefde voor Leven

  De stichting heeft ten doel het ondersteunen van aanstaande (eenouder)gezinnen.

  details
 • Stichting Sarasvati Mataji

  Stichting Sarasvati Mataji

  De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de meest kwetsbare en allerarmste(n), namelijk kinderen en ouderen, door middel van het bijdragen van middelen en het opzetten van projecten en al hetgeen daar direct of indirect mee verband houdt. De stichting heeft uitdrukkelijk niet het maken van winst ten doel. Het vermogen van de stichting dient uitsluitend ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

  details
 • Stichting Ombir Foundation