Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Thuis in West

  Stichting Thuis in West

  Het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in het werkgebied, het ondersteunen van bewoners in achterstandsituaties, het inzetten op thematiek rond kind en gezin, taalproblematiek en eenzaamheidsbestrijding, perspectief bieden aan mensen ongeacht leeftijd, afkomst, ras, cultuur of levensovertuiging, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • stichting speeltuin amstelpark

  stichting speeltuin amstelpark

  Het al dan niet in samenwerking met anderen, kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of met een ernstige ziekte in de leeftijd van twee (2)- elf (11) te bevorderen te bewegen in een veilige en inspirerende omgeving, alsmede het verrichten van overige activiteiten die van belang zijn of kunnen zijn voor het realiseren van de doelstelling van de stichting

  details
 • Stichting De Jonge Nieuwkomers

  Stichting De Jonge Nieuwkomers

  De instelling heeft als missie om jonge nieuwkomers in een nieuwkomersklas, AZC-school of taalschool te helpen om taalachterstanden te overbruggen. Dit wil de instelling verwezenlijken door spelenderwijs gesproken en geschreven Nederlands te onderwijzen. Ook beoogt de instelling de drempel naar de Nederlandse taal voor ouders van jonge nieuwkomers te verminderen door vertalingen in eigen taal als ruggensteun te bieden. Het algemeen nut dat de instelling beoogt te dienen betreft het onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

  details
 • Stichting Vrienden van de Karel

  Stichting Vrienden van de Karel

  1. Het financieel ondersteunen van het onderwijs aan kinderen en jong volwassenen die een instrument willen leren bespelen, bij voorkeur een blaasinstrument, alsmede het financieel steunen van initiatieven die leiden tot het gezamenlijk musiceren van deze jonge mensen in orkestverband. 2. Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven die tot doel hebben het in stand houden en uitbreiden van muziekkorpsen, harmonieorkesten en fanfares in de Bommelerwaard.

  details
 • Stichting NOMI

  Stichting NOMI

  Stichting Nomi bouwt besloten contactapps voor stichtingen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor mensen voor wie contact met lotgenoten van groot belang is. Dat kan zijn vanwege ziekte, een chronische beperking of om anders-zijn

  details
 • Stichting Jeugdland Haarlemmermeer

  Stichting Jeugdland Haarlemmermeer

  SBIcode 88993 Lokaal welzijnswerk Doelstelling zie omschrijving activiteiten ( volgens K.van K Inschrijving)

  details