Zoek ANBI

Zoekresultaten

  • Stichting Perdu

    Stichting Perdu

    Perdu wil een podium zijn voor literatuur met de dichtkunst als focus en reflectie en vernieuwing als uitgangspunten. Perdu wil daarmee een broedplaats zijn voor jong en oud talent in de voorhoede van wat gepresenteerd wordt in de poëzie in samenhang met andere literaire genres en disciplines. Dat talent betreft niet alleen de kunstenaars zelf maar ook de vrijwilligers voor wie het werken bij Perdu als leerschool en springplank naar het professionele werkveld kan fungeren.

    details
  • Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort

    Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort

    Het organiseren van een jaarlijks meerdaags kamermuziekfestival te Amersfoort

    details
  • Tyangaa Saamaka Marronmuseum

    Tyangaa Saamaka Marronmuseum

    adviseren en ondersteunen van organisaties en projecten t.b.v. het Saamaka Marronmuseum in Suriname, het verkrijgen van financiering voor de uitvoering van projecten, de vereniging heeft een algemeen belang en zal geen commerciele activiteiten ontplooien. De vereniging is niet gericht op het maken van winst.

    details
  • Stichting Asko|Schönberg

    Stichting Asko|Schönberg

    Het formeren van een muziekensemble dat in flexibele vorm optreedt en het propageren en stimuleren van deze (muziek)beoefening in de ruimste zin van het woord.

    details
  • Stichting Jacob Spin

    Stichting Jacob Spin

    Catalogiseren van het complete oeuvre van de scheepstekenaar Jacob Spin. Bewaren en toegankelijk maken van dit cultureel historisch erfgoed voor een breed publiek. Beschikbaar stellen van gegevens. Geven van voorlichting aan het onderwijs. Behulpzaam zijn bij het conserveren van de scheepsportretten van Jacob Spin welke zich in particulier bezit bevinden en waar nodig deze conservering financieel te ondersteunen.

    details
  • Stichting Erard Ensemble

    Stichting Erard Ensemble

    De stichting heeft tot doel het Erard Ensemble te ondersteunen in zijn activiteiten. Deze activiteiten zijn het organiseren van festivals, het maken van cd opnamen en het uitvoeren van concerten. Kern hierin is dat de uitvoeringen plaats vinden op historische (toets)instrumenten uit vooral de negentiende eeuw.

    details