Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting GroenTheaterproducties

  Stichting GroenTheaterproducties

  Stichting GroenTheaterproducties heeft als doel het ontwikkelen en uitvoeren van theaterproducties in de breedste zin van het woord waarbij maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer is. Met de theaterproducties wil de stichting onder meer een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie en de emancipatoire processen binnen een gemeenschap.

  details
 • Stichting Kunst en Cultuur Ledeboer & Co

  Stichting Kunst en Cultuur Ledeboer & Co

  Het stimuleren , organiseren en exploiteren van culturele activiteiten in het in het centrum van Almelo gelegen rijksmonumentale voormalige bankgebouw van Bank Ledeboer & n Co met als doel een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Almelo en aan de levendigheid van het centrumgebied

  details
 • Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire

  Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire

  1. De stichting heeft ten doel het op directe of indirecte wijze ondersteunen van - en het verstrekken van financiële of andersoortige middelen ten bate van de opleiding van studenten van het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage, zoals: a. het verlenen van schenkingen, tegemoetkomingen of beurzen ter dekking van studiekosten, collegegeld, kosten van levensonderhoud of andere directe of indirecte kosten die verband houden met een studie aan het Koninklijk Conservatorium; b. het verlenen van schenkingen of tegemoetkomingen ter dekking van uitzonderlijke activiteiten die verband houden met een studie aan het Koninklijk Conservatorium; alsmede, c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.-------- 2. De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van uitzonderlijke activiteiten voor studenten van het Koninklijk Conservatorium te 's- Gravenhage ter bevordering en uitbreiding van hun curriculum en netwerk, zoals: a. de organisatie van master classes, excursies en cursussen; b. het uitnodigen van (inter)nationale gastdocenten; c. de organisatie van speciale projecten; alsmede d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

  Stichting Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

  Maatschappelijke functie: alle lagen van de bevolking een plekje bieden in het Cultuurhuis dmv een gevarieerd programma en luisteren naar de inwoners waar de behoefte is. Samenwerken en verbinden: lokale stichtingen, bedrijven en verenigingen verbinden en elkaar versterken en aanvullen, waardoor de inwoners een ontmoetingsruimte heeft in de dorpskern waar diversiteit plaatsvindt onder één dak.

  details
 • Stichting De Jeugd heeft de Toekomst

  Stichting De Jeugd heeft de Toekomst

  a. het door een financiële bijdrage aanmoedigen van jeugdigen tot het uitoefenen of bijwonen van een bijzonder culturele activiteit of bijzonder evenement. b. het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting RTV Dordrecht

  Stichting RTV Dordrecht

  De stichting heft tot doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke media-opdracht dat gerihct is op de bevrediging van de behoeften die in de gemeente Dordrecht leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

  details