Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting tot Steun aan de Sint Plechelmusbasiliek

  Stichting tot Steun aan de Sint Plechelmusbasiliek

  Het mede instandhouden, waaronder het renoveren, repareren, verfraaien enz. van de Sint Plechelmusbasiliek te Oldenzaal in het algemeen, doch speciaal het interieur betreffende.

  details
 • Stichting the Red Herring

  Stichting the Red Herring

  De stichting beoogt het ontwikkelen van een culturele plek (buitentheater) en het stimuleren van het cultuuraanbod ten behoeve van de inwoners van de gemeente Almere en de provincie Flevoland en alle andere geïnteresseerden zowel binnen als buiten de regio, in het bijzonder middels: - het ondersteunen van de als algemeen nut beogende instelling gerangschikte Vis à Vis. - het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van andere culturele programmering voor zover niet strijdig met de belangen van Vis à Vis.

  details
 • Stichting Yasmin
 • Stichting Chinese Cultuur, Zorg en Welzijn

  Stichting Chinese Cultuur, Zorg en Welzijn

  Ons streven is een voorziening voor oudere Chinese mensen, namelijk een Chinees verpleeghuis en daarnaast zelfstandige wooneenheden, zodat doorstroming mogelijk is bij toenemende zorgvraag. Er is geen goed bejaardentehuis of een Chinees bejaardencentrum voor hen. In de door ons gewenste woonomgeving ervaren ze hun cultuur. N leven ze vaak geïsoleerd onder andere vanwege taalproblemen. Sommige ouderen kunnen alleen wonen, maar een aanzienlijk aantal van hen heeft zorg nodig. We zijn van plan een onderlinge hulpgroep op te richten om deze ouderen in nood te helpen met hun activiteiten. We zijn ook van plan Chinese vrijwilligers uit te nodigen om hen te helpen.

  details
 • Stichting PianoFest

  Stichting PianoFest

  Het algemene doel van de Stichting is het stimuleren van actieve deelname aan en betrokkenheid bij het beoefenen van muziek in Nederland door een bijdrage te leveren aan: • talentontwikkeling van amateurmusici, eventueel maar niet noodzakelijkerwijs als opstap naar een beroepspraktijk; • de sociale inbedding van muziek door te laten zien dat muziek beoefenen voor iedereen toegankelijk is en niet alleen voor een kleine elite; • kweken van publiek voor (o.a. klassieke, jazz, etc.) muziek en andere podiumkunsten.

  details
 • Stichting Hidzra

  Stichting Hidzra

  De stichting heeft ten doel: Het verlenen van hulp aan mensen afkomstig uit of woonachtig in voormalig Joegoslavië, alsmede het bevorderen van cultuur en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

  details