Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Theater/Congrescentrum De Tamboer
 • Stichting Ave Rex Christe

  Stichting Ave Rex Christe

  Doelstelling van de stichting is het behoud en instandhouden van kasteel Hoensbroek.

  details
 • Didi Foundation

  Didi Foundation

  Verbetering van de situatie en mogelijkheden van de kinderen die wonen in kindertehuis St Jude's Foundling Home in Jhansi (India). Zodat zij in een schonere en betere leefomgeving opgroeien en een toekomst hebben in India. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar toe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tragt haar doel ondermeer te verwezenlijken door die kinderen te voorzien van voeding, scholing, medicatie en liefde. "Ik een kans, zij een kans "

  details
 • Gemma Mentzel Stichting

  Gemma Mentzel Stichting

  de belangstelling van jonge mensen voor kunst en cultuur op het terrein van de beeldende kunst opwekken en bevorderen door in samenwerking met het Dordrechts Museum onderzoek te doen en activiteiten te ontwikkelen die betrekking hebben op educatie

  details
 • Stichting de Baal

  Stichting de Baal

  het ontwikkelen en financieel ondersteunen van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en/of natuur in binnen en buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (zie oprichtingsakte, zaaknummer 99.9067/RB/MB).

  details
 • Stichting concert DJS

  Stichting concert DJS

  organiseren van concerten

  details