Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Hendrik Chabot

  Stichting Hendrik Chabot

  De Stichting heeft ten doelhet opzetten en in stand houdenvan en voor publiek toegankelijk museum en kenniscentrum over het leven en werk van de schilder/beeldhouwer Henk (Hendrik) Chabot (1894-1949) en zijn tijdgenoten en geestverwanten; alsmede kenniscentrum van kunst en architectuur gerelateerd aan het museumgebouw (Rijksmonument, Museumpark 11 te Rotterdam) en haar omgeving.

  details
 • Stichting Impact

  Stichting Impact

  Het aantrekkelijker maken van de stad Helmond voor jongeren, hierbij aandacht bestedend aan de onderdelen: educatie, ontwikkeling/leerschool, promotie, recreatie, participatie en talentontwikkeling.

  details
 • Stichting Turkse Ouders

  Stichting Turkse Ouders

  Vergroten van maatschappelijke participatie en ouderbetrokkenheid op scholen 1) Het bevorderen van participatie van (Turkse) ouders in het Utrechtse onderwijs en daardoor in de Utrechtse samenleving: bevorderen maatschappelijke betrokkenheid door ouders te motiveren en te stimulieren om mee te doen, mee te helpen, mee te leven en mee te denken. 2) Het beter benutten van de onderwijskansen van de kinderen door het aanpakken van de belemmeringen die tot (onderwijs)problemen leiden

  details
 • NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEEGESCHIEDENIS

  NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEEGESCHIEDENIS

  art. 1 De Vereniging stelt zich ten doel wetenschappelijke belangstelling te wekken voor de zeegeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen door samenwerking tussen de leden en tussen leden en andere instanties.

  details
 • Hunebedcentrum
 • Stichting Theatervrienden

  Stichting Theatervrienden

  Stichting Theatervrienden stelt zich ten doel het ontwikkelen en stimuleren van theateractiviteiten voor jongeren en volwassenen in de regio Oegstgeest. De nadruk ligt op het ontwikkelen en stimuleren van eigen producties, waarbij creativiteit, kwaliteit en samenwerking centraal staan.

  details