Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • STICHTING CHILD LEARN NEDERLAND

  STICHTING CHILD LEARN NEDERLAND

  Het bevorderen en ondersteunen van activiteiten gericht op het elimineren van kinderarbeid, realiseren van (basis)onderwijs, scholen en andere onderwijsvoorzieningen voor deze kinderen. Werving en beheren finaniciele middelen hiertoe

  details
 • Stichting Spectrum Intelligence

  Stichting Spectrum Intelligence

  Doel van de stichting: het stimuleren van de integratie en het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met de diagnose autisme, door hen werkgelegenheid te bieden op het gebied van informatietechnologie en kunstmatige intelligentie in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting Skúster Tsjerke

  Stichting Skúster Tsjerke

  Doel van de SST: restaureren, behouden en in stand houden van de kerk in Idsegahuizum zonder winstoogmerk.

  details
 • Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

  Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

  Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis biedt als instelling opvang en woonbegeleiding. Er kan 24 uur per dag een beroep gedaan worden op opvang door mensen die in een psychosociale crisis verkeren of voor mensen die op andere wijze (tijdelijk) niet in staat zijn in hun huisvesting te voorzien. Het Verdihuis werkt samen met de hulpvrager aan het weer zo snel mogelijk zelfstandig wonen. Ook beschermd wonen wordt aangeboden (WMO, WLZ, Forensisch). Verder is er een meldpunt voor Bemoeizorg, Zorg, WvGGZ en Overlast.

  details
 • Stichting Weteringschans

  Stichting Weteringschans

  de doelstelling is een actief uitkeringsbeleid en ook het actief op zoek gaan naar kleinschalige goede doelen die ondersteuning kunnen gebruiken.

  details
 • Stichting AIESEC Nederland

  Stichting AIESEC Nederland

  Het doel van AIESEC Nederland is het ontwikkelen van leiderschap in jongeren. Dit doen wij door het faciliteren van stages en vrijwilligersprojecten voor Nederlandse jongeren (onder de 30) in het buitenland, en het organiseren van stages voor buitenlandse jongeren bij Nederlandse bedrijven. Daarbij organiseren we evenementen die bedrijven en maatschappelijke organisaties en jongeren bij elkaar brengen, waardoor een maatschappelijke dialoog wordt gefaciliteerd, en jongeren professionele vaardigheden worden geleerd.

  details