Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • STICHTING CHILD LEARN NEDERLAND

  STICHTING CHILD LEARN NEDERLAND

  Het bevorderen en ondersteunen van activiteiten gericht op het elimineren van kinderarbeid, realiseren van (basis)onderwijs, scholen en andere onderwijsvoorzieningen voor deze kinderen. Werving en beheren finaniciele middelen hiertoe

  details
 • Stichting Skúster Tsjerke

  Stichting Skúster Tsjerke

  Doel van de SST: restaureren, behouden en in stand houden van de kerk in Idsegahuizum zonder winstoogmerk.

  details
 • stichting historieherstel 2017

  stichting historieherstel 2017

  statutaire beschrijving: 1 herstel en onderhoud van de kerkheuvels in Staphorst 2 herbouw van de historische klokkenstoel 3 plaatsen van 2 historische klokken in de klokkenstoel : een Van Wou klok uit 1516 en een nieuw te gieten replica uit 1417 4 het bereikbaar en beleefbaar maken van het genoemde erfgoed : aanleg van wandel -en fietspaden 5 plaatsen van informatie-elementen bij de kerkheuvels 6 ontwerpen van educatief materiaal t.b.v. het onderwijs 7 beleid ontwikkelen gericht op de erfgoeddoelstellingen: - betrekken van jongeren bij alle activiteiten - plaatselijke traditie rond erfgoed integreren in sociale context : b.v. cursus klokluiden : in te zetten bij diverse gelegenheden groep jongeren/ouderen

  details
 • Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

  Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

  Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis biedt als instelling opvang en woonbegeleiding. Er kan 24 uur per dag een beroep gedaanworden op opvang door mensen die in een psychosociale crisis verkeren of voor mensen die op andere wijze (tijdelijk) niet in staat zijn in hun huisvesting te voorzien. Het Verdihuis werkt samen met de hulpvrager aan het weer zo snel mogelijk zelf doen.

  details
 • Stichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere

  Stichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere

  1. vrijwillige inzet, participatie en burgerkracht 2. mantelzorg, informele zorg en informele netwerken 3. Informeel en preventief werken (in de wijk en op lokale thema's) 4. Beleidsontwikkeling en belangenbehartiging

  details
 • Stichting AanZet

  Stichting AanZet

  Doelstellingen van AanZet zijn o.a.: participeren in de maatschappij, mensen de kans geven hun stem te laten horen, stimulering van zelfredzaamheid en emancipatie, bevorderen van deskundigheid en zinvolle dagbesteding, bevordering van arbeidsrehabilitatie, de beeldvorming rondom psychische kwetsbaarheden positief beïnvloeden. AanZet werkt in 7 van de 9 prestatievelden van de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  details