Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • stichting allemaal muziek

  stichting allemaal muziek

  de stichting heeft tot doel muziek voor iedereen toegankelijk te maken

  details
 • Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

  Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

  De stichting heeft tot doel: (a) het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van (projecten gericht op) de ontwikkeling van vluchtelingen in Nederland; (b) het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen; (c) bij te dragen aan het verkleinen van de kloof tussen Nederlanders en vluchtelingen.

  details
 • Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam

  Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam

  De Protestantse Diaconie is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Van oudsher (1578) zet de Diaconie zich in voor mensen in noodsituaties, waarbij tot ver in de vorige eeuw de nadruk lag op de armenzorg en de zorg voor ouderen. De diaconie werd gezien als het sociaal-maatschappelijk werk van de kerk. Op dit moment richt de Diaconie zich op vernieuwende vormen van presentie die ten goede komen aan mensen in de rafelrand van de stad. Projecten worden ontwikkeld op het gebied van activering van dak- en thuislozen; sociale samenhang en ongedocumenteerde migranten. De projecten sluiten aan bij de leefwereld van mensen die we willen bereiken en doen een sterk beroep op hun eigen initiatief en zelfredzaamheid. Regelmatig worden projecten verzelfstandigd of overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn het ABC-project (alfabetisering van migrantenvrouwen); dagopvang van dak- of thuisloze Amsterdammers of het project "Dress for Succes", dat mensen ondersteunt in hun weg naar re├»ntegratie op de arbeidsmarkt. De projecten hebben geen religieuze doelstelling, maar hebben wel een basis in de vrijwillige inzet en motivatie van mensen. De verbinding met religieuze netwerken in de stad, zowel van islamitische organisaties en moskee├źn, migrantenkerken of van de "gevestigde" kerken, maakt deel uit van de kracht van onze organisatie.

  details
 • Stichting Bridge to Better Foundation
 • Stichting Paarden Opvang Limburg
 • Stichting Kazerne Foundation

  Stichting Kazerne Foundation

  - Als onafhankelijke cultureel-maatschappelijke organisatie een podium bieden aan de creatieve industrie; - Bijdragen aan de zichtbaarheid en beleving van de toegevoegde waarde van de creatieve industrie, onder andere door exposities, presentaties en intersectorale projecten; . Het organiseren en faciliteren van projecten en verbindingen tussen de creatieve industrie onderling en met andere economische sectoren; - Het realiseren en faciliteren van een ontmoetingsplaats voor de creatieve industrie onderling en met andere economische sectoren en het stimuleren van die ontmoeting; - Ondersteuning van (jonge) creatieve talenten.

  details