Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Ontwikkelen sterke jeugd

  Stichting Ontwikkelen sterke jeugd

  De Stichting is een steunstichting voor Youké sterke jeugd. De Stichting geeft hier uitvoering aan door Youké te ondersteunen bij het uitvoeren van de missie: “Youké helpt kind of jongere (0-23 jaar) en gezin binnen hun leefomgeving een effectieve oplossing te vinden voor hun uitdagingen rond opgroeien en opvoeden. Met onze stimulans (her)nemen ze de regie over hun eigen leven en gaan zelfstandig en veilig verder. We bieden de best passende hulp bij meervoudige problematiek. Op het gewenste moment, zo kort als kan, zo lang als nodig en ter voorkoming van instroom naar zwaardere hulp. Wij begrijpen de (culturele) achtergrond van onze cliënten en sluiten daar met onze hulp op aan. Wij creëren steeds betere manieren om effectief hulp te geven. Door bundeling van onze krachten met collega-hulpverleners, ontsluiten we eenvoudig en langs één weg alle lichte tot zware hulp voor jeugd en gezin.”

  details
 • Stichting Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

  Stichting Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

  Maatschappelijke functie: alle lagen van de bevolking een plekje bieden in het Cultuurhuis dmv een gevarieerd programma en luisteren naar de inwoners waar de behoefte is. Samenwerken en verbinden: lokale stichtingen, bedrijven en verenigingen verbinden en elkaar versterken en aanvullen, waardoor de inwoners een ontmoetingsruimte heeft in de dorpskern waar diversiteit plaatsvindt onder één dak.

  details
 • stichting vogelrampenfonds

  stichting vogelrampenfonds

  Opvangen, verzorgen en weer in de vrije natuur uitzetten van inheemse wilde vogels

  details
 • Stichting RTV Dordrecht

  Stichting RTV Dordrecht

  De stichting heft tot doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke media-opdracht dat gerihct is op de bevrediging van de behoeften die in de gemeente Dordrecht leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

  details
 • Stichting Donum

  Stichting Donum

  Het bevorderen van welzijn van mensen binnen - en buiten Nederland en het steunen van kerken, scholen en politieke partijen.

  details
 • Stichting Bonaventura

  Stichting Bonaventura

  Het verlenen van (geldelijke) steun aan maatschappelijke en culturele instellingen op humanitair gebied en organisaties die dierenwelzijn bevorderen in de Hoekse Waard en omstreken.

  details