Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Welzijn in Elburg

  Stichting Welzijn in Elburg

  Doelstelling Stichting WIEL In het algemeen: het werken aan het welbevinden van inwoners op het gebied van hun woon, werk- en leefsituatie. In het bijzonder: het realiseren van een geïntegreerd dienstverleningsaanbod en het bieden van mogelijkheden voor activiteiten in groepsverband op sociaal, cultureel, sociaaleconomisch, recreatief en educatief terrein, met betrekking tot de werkvormen - samenlevingsopbouw - ouderenwerk - jongerenwerk - sociaal cultureel werk

  details
 • Stichting TjillSkillz

  Stichting TjillSkillz

  De stichting heeft te doel het ontwikkelen van de kwaliteiten en talenten en daarmee de persoonlijkheid van jongeren door middel van dans en theater onder begeleiding van diverse professionele vakdocenten en ervaringsdeskundigen, waarbij plezier in dans en theater het belangrijkste gegeven is.

  details
 • Victory Outreach International

  Victory Outreach International

  Financiële steun geven aan missionaries.

  details
 • Stichting Noot voor Nood

  Stichting Noot voor Nood

  Het tenminste éénmaal per jaar door middel van activiteiten van "'t Stroat Ensemble"te Oldenzaal bijeenbrengen van gelden voor een goed doel op sociaal-cultureel en/of sportief gebied.

  details
 • Stichting Van Andel-Spruijt Natuurcentrum, Educatie, Kinderboerderij en Theehuis
 • Stichting J.W. Racer Huis

  Stichting J.W. Racer Huis

  Bevorderen behoud Oldenzaalse monumenten, in het bijzonder het J.W. Racer Huis gelegen aan de Marktstraat 15 te Oldenzaal

  details