Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Infra

  Stichting Infra

  1. Infra richt zich op het creëren van werk. De ICT infrastructuur is hierin een doelgebied omdat de ICT infrastructuur de motor is voor het ontwikkelen van activiteiten die werk kunnen genereren. Investeren in ondernemingen die de ICT infrastructuur helpen genereren vormt derhalve een doelgebied van Stichting INFRA. 2. Om de noodzakelijke vernieuwing te kunnen genereren verleent INFRA scollarships en financiert studies die tot een promotie (Dr. Titel) kunnen leiden en vervolgens de aanzet kunnen worden van nieuwe werkgelegenheid. 3. Als specifiek doel wil INFRA Kiran Namaste ondersteunen. Dit betreft het doelgebied van de opvang van alleen staande vrouwen en kinderen in een woon en leefgemeenschap.

  details
 • Stichting Bliss to Shine

  Stichting Bliss to Shine

  Kanker vraagt ontzettend veel energie van de patiënt en de behandeling wordt vaak ervaren als een achtbaan met hoge pieken en diepe dalen van angst en onzekerheid. Daarnaast komt er veel af op de naaste omgeving van de patiënt, waardoor partner, kinderen, familie en vrienden ook veel te verwerken krijgen. Zij krijgen een zorgfunctie en voelen zich vaak machteloos. Samen genieten is in deze situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid.

  details
 • Stichting Victory Home

  Stichting Victory Home

  1. De stichting heeft ten doel: a. Het (doen) verlenen van opvang, zorg en/of begeleiding in de ruimste zin van het woord in het bijzonder aan armen, dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en/of sociaal psychologisch zwakkeren, zulks al dan nietop grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of de Wet op de jeugdzorg en/of op grond van een (zorg)verzekering; b. het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting; c. het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg en/of-begeleiding, waaronder het geven van voorlichting; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting Zeeuwse WensAmbulance

  Stichting Zeeuwse WensAmbulance

  De stichting heeft tot doel Mensen in hun pre-terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten einde een door hen geuite wens of behoefte in vervulling te doen gaan in de meest ruime zin van het woorde. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

  details
 • Stichting Dutch Rooster Foundation

  Stichting Dutch Rooster Foundation

  De stichting heeft ten doel: a. het bestrijden van armoede, onrechtvaardigheid en discriminatie en het __ bestrijden van rechts- en machtsongelijkheid in het algemeen, alsmede de bevordering van de democratische rechtsorde; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Doelwijk

  Stichting Doelwijk

  Het verlenen van steun aan culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen, het bevorderen van behoud van natuurschoon, monumentenzorg, volksgezondheid en/of maatschappelijk werk ondermeer in het bijzonder door het verlenen van subsidies en ondersteunen van instellingen die op deze gebieden werkzaam zijn en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details