Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting I.C.U.

  Stichting I.C.U.

  verlenen van sociale en geestelijke hulp aan noodlijdende mensen in arme landen door onderdak te verlenen en voorzien in de basisbehoeften

  details
 • Stichting De Tussenvoorziening

  Stichting De Tussenvoorziening

  De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen.

  details
 • Stichting Jeugdinterventies

  Stichting Jeugdinterventies

  De Stichting Jeugdinterventies heeft tot doel: Het verminderen van vormen van probleemgedrag onder adolescenten/jongeren via het bieden van: 1) cursussen aan beroepskrachten die met deze jongeren te maken hebben (leden van wijkteams in gemeenten, eerstelijns jeugdzorgkrachten, mentors, maatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders op scholen) en trainingen voor personeel binnen Justitiele Jeugdinrichtingen (gezinsgericht werken). 2) opleiding van therapeuten in systeemtherapeutische (niet alleen op de jongere, maar ook op diens sociale omgeving gerichte) behandelprogramma's, waaronder Multidimensionele Familietherapie (MDFT). De Stichting wil daarbij realiseren dat probleemgedrag onder jongeren voorkomen wordt, dat de jongeren maatschappelijk participeren en beter functioneren thuis, op school, werk, en bij vrijetijdsbesteding. T.a.v. MDFT is een aanvullende module ontwikkeld voor adolescenten met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

  details
 • Stichting Ave Rex Christe

  Stichting Ave Rex Christe

  Doelstelling van de stichting is het behoud en instandhouden van kasteel Hoensbroek.

  details
 • Stichting Mr. Roelse Fonds v/h Revakopa

  Stichting Mr. Roelse Fonds v/h Revakopa

  Het mr. Roelsefonds heeft als doelstelling zijn vermogen te laten renderen en de netto opbrengst daarvan aan te wenden ter ondersteuning van activiteiten van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek. Daarbij is een preferente positie vastgelegd voor de Stichting HilverZorg.

  details
 • Stichting MANNA - Werkgroep Schermer

  Stichting MANNA - Werkgroep Schermer

  Het uitoefenen van de functie van "intermediar"in het kader van verkrijging en distributie van voedsel en andere basisbehoefte t.b.v voedselbanken

  details