Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Piconfonds

  Stichting Piconfonds

  Financiële steun wordt verstrekt ter dekking van kosten om kinderen aan maatschappelijke activiteiten te laten deelnemen (schoolreizen, schoolzwemles, schoolbegeleiding) en al hetgeen daarmee naar het oordeel van het college van B&W verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Het gaat om zaken waarin niet al door de overheid wordt voorzien.

  details
 • Stichting Dutch Electric Aviation Centre

  Stichting Dutch Electric Aviation Centre

  De kennis op het gebied van elektrisch vliegen in Nederland ontwikkelen, stimuleren en kennis daarover te delen met het bedrijfsleven, onderwijsinstituten/scholen, overheden, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting ter ondersteuning van het Protestant Christelijk en Interconfessioneel onderwijs in de Gemeente Hellendoorn

  Stichting ter ondersteuning van het Protestant Christelijk en Interconfessioneel onderwijs in de Gemeente Hellendoorn

  De stichting heeft uitsluitend ten doel het ondersteunen van het Protestants Christelijk onderwijs in de gemeente Hellendoorn.

  details
 • Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

  Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

  De Stichting heeft ten doel werkzaam te zijn tot de oprichting en instandhouding van één of meer protestants-christelijke scholen voor Voortgezet Onderwijs.

  details
 • Stichting To Be World Wide

  Stichting To Be World Wide

  To Be Worldwide ziet het als haar missie kinderen in ontwikkelingslanden te helpen vaardigheden te ontwikkelen waarin het reguliere onderwijs ter plekke (nog) niet kan voorzien. Vaardigheden die bijdragen aan een betere toekomst en het ontwikkelen van de eigen gemeenschap. In haar Educational Resource Centres in Takoradi en Cape Coast, met een kinderbibliotheek en faciliteiten voor computertraining, wordt een uitgebreid, op lokale behoeften afgestemd activiteiten-programma opgezet. Alles gericht op de leergierigheid; met het doel middelen en mogelijkheden te bieden, te inspireren en te stimuleren zodat kinderen 6 -15 jaar, zich optimaal kunnen ontwikkelen!

  details
 • Stichting samenwerken

  Stichting samenwerken

  De stichting heeft ten doel: het voorzien in humanitaire behoeften op verschillende gebieden, zoals gezondheid, onderwijs, gemeenschapsdialoog en politieke empowerment. Voorts stelt de stichting zich ten doel al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  details