Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting VO Haaglanden

  Stichting VO Haaglanden

  Stichting VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. VO Haaglanden acht het haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een stelsel van kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen die leerlingen, in samenwerking met ouders, begeleidt op weg naar een betekenisvolle rol en plek in de samenleving.

  details
 • Stichting De Jonge Nieuwkomers

  Stichting De Jonge Nieuwkomers

  De instelling heeft als missie om jonge nieuwkomers in een nieuwkomersklas, AZC-school of taalschool te helpen om taalachterstanden te overbruggen. Dit wil de instelling verwezenlijken door spelenderwijs gesproken en geschreven Nederlands te onderwijzen. Ook beoogt de instelling de drempel naar de Nederlandse taal voor ouders van jonge nieuwkomers te verminderen door vertalingen in eigen taal als ruggensteun te bieden. Het algemeen nut dat de instelling beoogt te dienen betreft het onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

  details
 • Vereniging Armeniefonds Nederland
 • Stichting Vrienden van de Karel

  Stichting Vrienden van de Karel

  1. Het financieel ondersteunen van het onderwijs aan kinderen en jong volwassenen die een instrument willen leren bespelen, bij voorkeur een blaasinstrument, alsmede het financieel steunen van initiatieven die leiden tot het gezamenlijk musiceren van deze jonge mensen in orkestverband. 2. Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven die tot doel hebben het in stand houden en uitbreiden van muziekkorpsen, harmonieorkesten en fanfares in de Bommelerwaard.

  details
 • Stichting Schenk een Glimlach
 • Stichting Giving Back

  Stichting Giving Back

  Giving Back staat voor een diverse samenleving waarin iedereen, met wat voor achtergrond dan ook, een gelijke kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen. Onze missie is om samen met onze partners en vrijwilligers een relevante bijdrage te leveren aan het vergroten van culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en de overheid. Samen zetten we diversiteit aan het werk. Zo kunnen deze jongeren in de toekomst andere jongeren weer inspireren en een voorbeeldfunctie vervullen.

  details